Wyzwania Digital Leadership

Profesor Cezary Wójcik, Director Center for Leadership podczas dorocznej konferencji CIONET Polska What’s Next starał się nakreślić portret nowoczesnego przywódcy.

prof_Cezary_Wojcik

Obszar technologii wymaga nieustannego uczenia się, a rewolucja jest stanem permanentnym. Ważne jest zrozumienie, co się zmienia, a co pozostaje bez zmian  – tym elementem jest natura ludzka. Dzięki niej, wyzwania z przeszłości pozostają aktualne.

Przywództwo zaczyna się od kilku pytań o głębszy sens pracy, o to, gdzie przebiega granica między byciem efektywnym człowiekiem, który sprawnie zarządza projektami, a byciem liderem. Wielcy przywódcy potrafili zmobilizować ludzi, ponieważ widzieli głębszy sens w swojej działalności.

Przywódcy przejmują odpowiedzialność za swoje otoczenie i działanie, nie narzekają, nie przyjmują postawy ofiary, która mówi: źródło rozwiązania nie jest w nas, a my nie możemy nic zrobić, póki okoliczności się nie zmienią. Ludzie, którzy skutecznie zmieniają świat, przejmują odpowiedzialność i działają, mają szczególne nastawienie do problemów – są one częścią ich planu. Im większe cele, tym większe problemy na drodze do ich osiągnięcia.

Nie ma sensu narzekać na sprawy, które już należą do przeszłości. Trzeba znaleźć pozytywy w aktualnej sytuacji i na tym budować przyszłość.

Kluczowe zagadnienia w przywództwie:

– cel

– odpowiedzialność

– odwaga

Często sprowadza się przywództwo do charyzmy, efektownego przemawiania, umiejętności skłonienia ludzi, żeby poszli za nami. Jednak przywódca musi mieć przede wszystkim odwagę i wierzyć w głębszy sens tego, co robi.

I na koniec, ważne pytania, które powinien sobie zadać lider:

– jaki jest głębszy sens tego, co robię? Jak mogę przekazać tę wartość ludziom?

– jaka jest moja relacja z rzeczywistością (czy czuję się ofiarą, czy osobą, która przejmuje odpowiedzialność)? Czy postrzegamy problemy jako część planu? Jaki jest zakres mojej odpowiedzialności?

– co jest źródłem mojej odwagi? Jak najlepiej poradzić sobie w świecie? Czy dopasowujemy się do rzeczywistości, czy jesteśmy jej kreatorami?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *