Interview CIOnet Netherlands in Executive-People

The CIOnet Netherlands team was recently interviewed by the Dutch online media company Executive People. The interview (in Dutch) titled ‘CIONET is the knowledge connector for IT Leaders’ can be read following this link.

“CIOnet is een snel groeiend netwerk van CIO’s en IT Leadersdat in diverse Europese landen bemiddelt in kennisuitwisseling over de inzet van ICT. Executive People sprak met de drie partners, Herman van Bolhuis, Jeroen Kleinhoven en Frits Bussemaker, over de waarde van kennis delen, generatieverschillen en de uitdagingen waar CIO’s voor staan.”

Team CIOnet Netherlands @ Station Bloemendaal (CIOnet NL HQ) Frits Bussemaker, Herman van Bolhuis & Jeroen Kleinhoven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *