BLIJFT DE CIO IN CONTROL?

Bring your own device is een onomkeerbare trend bij organisaties. Steeds meer medewerkers willen werken op en data benaderen met een tablet, smartphone of ander digitaal apparaat dat ze zelf hebben aangeschaft. Dit heeft grote consequenties voor de manier waarop organisaties met hun infrastructuur omgaan, èn voor de rol die de CIO daarbij speelt. Citrix en Cisco organiseerden in samenwerking met CIOnet een discussie over dit thema met diverse CIO’s.

Aan boord van het schip de Multatuli kwamen vorige week vijftien CIO’s bij elkaar om over de ontwikkelingen in hun vak te spreken. Centraal stond het thema Bring your own device. Citrix-directeur Rob van der Hoeven gebruikte in een inleiding een onderzoek waaruit blijkt dat 44 procent van de bedrijven een plan gaat maken rond deze ontwikkeling. Binnen twee jaar zal 35 procent van de kenniswerkers zijn eigen device zakelijk gebruiken. Met name op het gebied van beheer en veiligheid heeft dit consequenties waar de CIO zich rekenschap van moet geven.

Hendrik Blokhuis van Cisco benadrukte het managementaspect van deze discussie. “Virtueel werken, waar dan ook, is uit technisch oogpunt geen enkel probleem. De kern van de zaak is de vraag hoe het middenmanagement daarmee omgaat. De CIO heeft daar zijn handen vol aan, terwijl de gadgets links en rechts de organisatie in komen. Dat heeft invloed op controle en beheer, terwijl het zijn taak is tegelijkertijd de medewerkers te ondersteunen, de productiviteit te verhogen, en de kosten te verklagen.”

Distributed creativity

Hoofdspreker, scenario thinker Daniel Erasmus, ging verder in op het command & control-vraagstuk. Hij betoogde dat het zelf meebrengen van apparaten door medewerkers een onomkeerbaar onderdeel is van een wereld waar distributed creativity centraal staat. Het is de taak van de CIO om mensen met elkaar te verbinden, door de beschikbare infrastructuur op de juiste manier in te zetten.

Tijdens de discussie wees een van de CIO´s onder meer op de rol van de nieuwe generatie. “Niet iedere organisatie zit al in de fase van bring your own device, maar het zal uiteindelijk een normaal gegeven worden. De mensen die we in de toekomst gaan aannemen verwachten dat gewoon. De vraag is of ik de technische aspecten daarvan, zoals security, zelf moet gaan regelen.”

Vertrouwen

Dat laatste is naast technologie ook een organisatorische kwestie. Een aanwezige CIO wees op de veranderende manier van communicatie door bedrijven: “We hebben door digitalisering al veel vertrouwen lager neergelegd in de organisatie. Vroeger werden brieven op papier in veel gevallen door de directeur gezien en ondertekend. Met email is daar verandering in gekomen, en naarmate social media steeds meer gebruikt worden is de interactie met klanten nog meer veranderd. Naast security gaat het dus ook om vertrouwen.”

In de discussie werd gewezen op een uitspraak van Europees commissaris Neelie Kroes, die de CIO steeds meer een public executive vindt in plaats van een interne functionaris. Hij treedt steeds meer naar buiten. Dit sloot aan bij de mening van de aanwezigen, die meer met strategie dan de details van de technologie bezig zijn. “IT is een middel om een bedrijf te runnen, net zoals een auto dat is.” Een andere CIO voegde daaraan toe: “Ik wil niet eens weten welke apps mijn mensen gebruiken. Het enige dat daarbij voor mij belangrijk is, is de security. Ik beheer ze niet, en dat wil ik ook niet. Ik wil alleen de business apps laten bouwen en beheren. We moeten de oude economie loslaten. De andere apps zijn onderdeel van de creativiteit van onze medewerkers, die ze zo kunnen inzetten om hun doel te bereiken.”

>> Link naar origineel verslag op Executive-People.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *