CIOnet Norge inviterer til “Endringen av CIO sin rolle”

CIOnet Norge er stolte av å invitere våre medlemmer samt prospektive medlemmer til vårt arrangement Torsdag 12 April 2012.

CIOs: Eier av forretningsutvikling, HR og Innkjøp.

En klar utvikling er at CIOs får og tar nye oppgaver.

Vi vil gjerne drøfte den utviklingen CIO rollen nå hurtig endres til. Hva er behovet i bedriftene som gjør at endringen skjer? Hvorfor er CIO en naturlig rolle å utvide med nye ansvar? Hvilken kompetanse trengs? Hvordan kan jeg håndtere slike forskjellige roller? Hvilke fagmiljø kan jeg hente kompetanse og inspirasjon? Hva er erfaringen fra andre som har slike roller?
Vi håper å besvare disse spørsmålene og andre du har i tett dialog med andre CIOs. Et skråblikk fra HR og andre funksjoner håper vi skal gi deg nytt tankegods. Diskusjoner i grupper og oppsummeringer felles, for å gi alle ny kunnskap om hvordan din rolle som CIO er under endring.

På DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter), Oslo Sentrum

Torsdag 12. April 2012 kl 13.00 – 17.00

Program

13.00 – 13.30 Mingling og kaffe.

13.30 – 13.45 Lånekassen har digitalisering og outsourcing som hovedstrategier. Som CIO kan Jan Erik Ressem fortelle om gevinster og utfordringer det har gitt, og om hvordan han har måtte bygge en ny IT-funksjon med kompetanse og oppgaver utenfor IT-området

13.45– 14.00 CIO i en kunnskapsintensiv bransje. Hva kreves av en CIO i 2012? Hvilke utfordringer ser vi i de neste fem år? Hva oppleves som de sterke sider ved en CIO, slik han ser det. Hvilke områder må utvikles for å møte behovet fremover. CIO gjennom HR briller.

Kunstpause

14.10 – 14.55 Mr. Daniel Lebeau, VP hos GlaxoSmithKline.

The changing role of the CIO.

Daniel Lebeau vil drøfte alle de roller en CIO blir utfordret i ; Hvordan kan jeg som leder kjøre min IT til den laveste kost, samtidig som jeg bygger en arkitektur som forenkler kompleksiteten? Som strømlinjer arbeidsprosesser og er førende i forslag til nye forretningsmuligheter? Som CIO utvikle meg videre til å influere på forretningsutviklingen og forhandle uten å ha reelt mandat ? Som strateg utnytte den økende deltagelsen blant forbrukerne i min forretning?

14.55 – 15.15 Mette Bakke i Wilhelmsen som er CIO/CFO , foredrar om emnet CIO / CxO. Hvorfor er trenden at CIO får stab, HR og andre oppgaver i tillegg til ansvaret for Informasjonsbehandlingen?

Pause

15.20 – 15.50 Diskusjonsgrupper. Dialog og diskusjon om “CIO sin endrede rolle “ i egne grupper. Ordstyrere samler hovedlinjer  for tilbakemelding  til plenum.

15.50 – 16.00 Ordstyrere melder hovedlinjer tilbake til plenum. Oppsummering og avslutning på fagtema.

16.00 – 16.15 Pause og forfriskninger.

16.15 – 16.45 Sten Morten Misund-Asphaug. Dynamisk løsningsdesigner og Kodemaker. Han har gjort seg noen betraktninger om hvorfor han skal gi all sin effektiviseringsgevinst av sitt smarte arbeidssett til arbeidsgiver eller kunder, når han sårt trenger gevinst i form av tid til barn og familieliv. Relevant problemstilling for flere?

Slutt på formellt program.

17.00 – 18.30 Mingling og mat i kafeen.

  • Påmeldingsavgift NOK 1950,- Faktura sendes etter registrering.
  • CIOnet medlemmer: Kostnadsfritt.
  • Registrering innen 07.04.12
  • Send en epost til celine@cionet.com for påmelding.

Ser frem en dag med interessante temaer på agendaen!

Vennlig hilsen

Jens Petter Mathisen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *