DataNM i Golf 2012

11 Juni 2012 ble første turnering av Data NM i Golf holdt på Haga Golfklubb

Du og din bedrift er nå velkommen til å delta i de neste rundene. Vi har sammen med partnere, satt sammen en turnering hvor bedriftslag bestående av to personer konkurrerer mot hverandre, for til sist å spille finale mot de syv lagene som kvalifiserer seg i hver del turnering. Vi byr på en fin golfrunde med grillmat som avslutning. I tillegg har vi laget en konkurranse rundt det hele, kjent for mange i bransjen fra DataNM i Alpint. Hvis du ikke er så opptatt av konkurransen, men bare vil hygge deg med litt spill i godt selskap, så lager vi et team for deg! Ta med deg en kollega eller inviter de nærmeste på jobben.

Tyrifjorden arrangeres den 21. August kl 13.00
Nes den 30. august med start kl 09.00 med frokost.
Finale på Tyrifjorden den 13. september

I tillegg til en konkurranse i god golf ånd, vil vertskapet for hver turneringdag by på servering og avslutning hvor premiering av den lokale konkurransen deles ut. Golfpro og leder for Tyrifjorden – Derek Crawford vil stå for det golffaglige og påse at reglene fra R&A Rules of Golf følges.
Pris kr 2500,- pr bedrift for et tomannslag.

PÅMELDING:
Send epost til jens.petter.mathisen@cionet.com med Deltakernavn, Handikap og ønsket turnering eller gå rett på IDG sine sider.

Vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *