The X-factor of the CIO: the Dutch Annual Event 2012

Elke generatie krijgt de CIO die het verdient

Door Marco van der Hoeven (eerder verschenen op Executive-People.nl)

Het thema bij het Annual Event 2012 van CIONET Nederland was duidelijk. Tijdens de bijeenkomst gingen verschillende sprekers vanuit diverse achtergronden in op de vraag Wat is de rol van de CIO van de toekomst? Deze discussie is onverminderd actueel, en gaat over een breed scala aan onderwerpen, van de vraag hoe om te gaan met de invloed van nieuwe technologieën zoals Cloud en Mobiel; de governance van een steeds complexere infrastructuren en data sets leidt tot de verwachting dat CIO’s in toenemende mate invloed hebben op de te volgen bedrijfsstrategie en innovatie van de organisatie.

Daarnaast is de CIO is een lijnmanager van de ICT-afdeling, hoe verandert de rol? Wat heeft een CIO nodig aan skills? Bestaat deze afdeling nog in de toekomst en zo ja, hoe houden we het aantrekkelijk voor toekomstige werknemers waarbij we met het voorspelde tekort aan IT-ers ook moeten inzetten op meer diversiteit.

Meer vrouwen

Onder leiding van dagvoorzitter Paul Piebinga, CIO van Enexis, luisterden de deelnemers naar de sprekers, maar leverden ze ook een bijdrage in de vorm van levendige discussies over stellingen. Omdat vrouwen vaak nog aan de zijlijn staan, zeker bij de meer senior en executive posities, waren twee succesvolle vrouwen aanwezig bij deze discussie: Wouke Lam, oud IT directeur HR systemen Shell en nu verantwoordelijk voor het Diversity beleid van de Rijksoverheid bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Dr. Julie Beardsell, board Member Academic Council, Dean of Academic Standards and Professor of Digital Strategy at UGSMv-Monarch Business School Switzerland. Julie Beardsell werkt samen met CIONET om aandacht te geven aan de oproep van Eurocommissaris Neelie Kroes om te streven naar “More Women in IT”.

European CIO of the Year Pieter Schoehuijs van Akzo Nobel, vertelde de aanwezigen over de ingrijpende transformatie die zijn bedrijf heeft doorgemaakt, en de manier waarop IT de business strategie ondersteunt. Bij Akzo Nobel is IT de drijvende kracht achter Business Process Management. Om die positie te krijgen moest er wel eerst veel werk worden verricht, waaronder het reduceren van niet minder dan vierduizend server based applicaties die door de hele organisatie worden gebruikt. Hij nam als voorbeeld het deelproject waarbij honderd ERP-toepassingen worden teruggebracht tot niet meer dan zes. Al meer dan drie jaar worden iedere maand gemiddeld twee systemen afgesloten. In totaal gaat dit traject zeven jaar lang door.

Gezonde nieuwsgierigheid

Hij deelde met de aanwezige CIO’s vier lessen. De eerste is het succes te organiseren, in de vorm van de juiste structuur en de juiste mensen. Een van de grote uitdagingen voor hem was het actief inzetten van talent voor de gehele organisatie. De tweede les is de tip om als IT-afdeling de verantwoordelijkheid te nemen. De IT is perfect gepositioneerd om overal bij betrokken te zijn. Maak daar gebruik van, en toon een gezonde nieuwsgierigheid.

De derde les is daadwerkelijk pro-actief te zijn. Als iemand anders al met een idee komt is de CIO te laat. Als je het zelf niet doet, doen anderen het, en kun je alleen maar aanhaken./ Op die manier marginaliseer je IT. De vierde en laatste les is om het succes ook te vieren. Houd het levendig, want IT is altijd mensenwerk.

Nils Fonstad, associate director van eLab, onderdeel van INSEAD in Parijs, ging met de aanwezige CIO´s in discussie over de vraag wat voor soort CIO ze nu eigenlijk zijn, en wat ze drijft: technologie, business processen of klanten. Tineke Netelenbos vertelde vervolgens over haar werk als Digital Champion voor de Nederlandse overheid. Zij riep vooral op om IT in het onderwijs te verankeren, waarbij ze forse kritiek had op de alleingang van het ministerie van Onderwijs, dat zich niet heeft aangesloten bij overkoepelende IT-initiatieven. Ze deelde tevens de brief die ze aan de formateurs heeft gestuurd met aanbevelingen voor IT-beleid in Nederland, waaronder een minister van ICT.

Imago en perceptie

Henkjan Smits tenslotte, bekend als jurylid bij talentenjachten op de televisie, hield de aanwezige CIO’s een spiegel voor in zijn lezing ‘De X-factor van de CIO’. Hij ging in op de persoonlijke ontwikkeling van de CIO, en dan vooral op het imago dat hij of zij heeft. Zo betoogde hij, gelardeerd met voorbeelden uit de muziekindustrie, dat met name authenticiteit belangrijk is voor het imago.

Daarbij is het goed om in de gaten te houden waar je zelf voor staat, en wat de perceptie is van de buitenwereld. Aansluitend op een van de lessen van Pieter Schoehuijs riep Smits de aanwezige CIO’s op om succes uit te stralen, want het ligt niet per definitie in de aard van CIO’s om te praten over hun successen. Want wie succes uitstraalt, zal ook door anderen als succesvol worden gezien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *