Velkommen til Årets It-direktør 15 November 2012

Rollen som IT-sjef eller CIO er i endring. Både i private virksomheter og offentlige organisasjoner får effekten av informasjonsteknologi hele tiden større betydning for både drift og utvikling, dette skjerper kravene. Kom og hør IT-strategene fortelle om hva som gjør de beste bedre, og få en innsikt i deres tanker rundt hvilke krav som stilles til en vellykket IT-leder. Gjennom konferansen skal deltakerne få en bedre forståelse av de strategiske og forretningsmessige forventninger som stilles til IT-sjefen.

Som deltaker på konferansen vil du også overvære kåringen av årets IT-direktør for 2012 og høre juryens begrunnelse for hvorfor vinneren kan være et forbilde for andre. Konferansen passer for alle som jobber med IT.

STED: Fagkonferansen er i Samfunnssalen, Oslo sentrum. Lokalet er sentralt plassert og lett tilgjengelig for alle som kommer.

Konferansen starter kl. 08.00 og det offisielle faglige programmet avsluttes kl. 16.00.

PROGRAM

08.00 Registreringen starter

08.25 Velkommen ved redaktør Michael Oreld i CIO Computerworld.

08.30 How you become CIO of the year in 2016
– See how the market is changing and what it means for you and your organisation
– Get the insights to how Cloud, big data, mobility and social media is transforming not only IT but  most processes in your business
– Hear how the role of the CIO is changing
Foredragsholder: Jan Horsager, Research manager, IDC

09.10 Hva betyr “Nexus of Forces” for CIO-rollen
Gartner har i år fokusert sin forskning på såkalt ”Nexus of Forces” som et av sine hovedtemaer. Med ”Nexus of Forces” mener Gartner at utviklingen innenfor sosiale medier, mobilitet, nettskyen og tilgang til informasjon forsterker hverandre. Dette skaper et teknologimiljø som driver virksomheten til et akselererende tempo og åpner for at folk lettere får kontakt med hverandre og tilgang til et vell av informasjon på en helt ny måte. Dette vil tvinge CIO-er og it-ledere til å fokusere, nettverke og lede på en annen måte.
Foredragsholder: Ali Hamadi, Senior Managing Partner, Gartner

09.50 Pause, mingling, besøk på stands

10.15 Datahavari – katastrofe eller enkel gjenoppretting?
Datasikkerhet er alvorlig – og Norsafe er i likhet med de fleste andre selskaper, avhengig av å ha en backupleverandør som er til å stole på. Det er mye trygghet i å vite at vi i dag har en løsning som selv ved større katastrofer, i løpet av kort tid, hjelper oss tilbake til normal virksomhet.
Foredragsholder: Roar Stavelin, it-ansvarlig, Norsafe

10.45 Sourching 3.0
It-direktørens rolle er i endring. Fra drift og brannslukking handler det nå om “smart sourcing”. Telenors it-direktør vil i dette foredraget fortelle om selskapets sourcing-strategi som bygger på effekten av standardisering, volum og skala. Optimalisering av it-porteføljen på tvers av land og regioner er et hovedmål.
Foredragsholder: Lars Vågsdal, CIO, Telenor

11:15 Lunsj

12:00 Møt vinneren av Årets it-direktør 2011

Sverre Rosén fikk prisen i fjor som CIO i Storebrand. Rosén er i dag Chief Staff Officer i Statoil Fuel & Retail. I dette foredraget snakker han om it-strategi og viktigheten av skape gode relasjoner til forretningssiden.

12.30 Rundebordprat – deltakerne diskuterer på hvert sitt bord

13:00 Foredrag av it-direktør. Mer informasjon kommer

13.30 Pause, mingling, besøk på stands

14:00 Oppdrag: Etabler din rolle som ny CIO og få kontroll på politiets totale IT- portefølje
tid til disp: 12 måneder.
Lite fokus på IT-styring over tid, uklare roller/ansvar og manglende finansiering har preget politiets IT-situasjon. Situasjonen ble svært synlig i evalueringen av 22.7 hendelsen.Tiden er kommet for å ta styring, tydeliggjøre roller og ansvar og etablere grunnmuren som et stort utviklingsarbeide skal bygge videre på. Oppdraget ble gitt av Politidirektøren i november 2011. Hvordan håndterer man et slikt oppdrag i en tid som er meget krevende for en organisasjon? Hvordan bygge en ny IKT-lederrolle i en “krisesituasjon”, der kravene til måloppnåelse er absolutte og synlige på førstsidene av dagspressen?
Foredragsholder: Erik Liaklev, Seksjonssjef IKT-seksjonen, Politidirektoratet 

14.30 Foredrag – Mer informasjon kommer

15:10 Presentasjon av finalistene og kåring av Årets it-direktør 2012!

15.30 Slutt

 MELD DEG PÅ KOSTNADSFRITT HER MED VIP KODE: 1003

Vel møtt i Samfunnssalen i Oslo torsdag 15. november 2012!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *