Data: een van de meest onderschatte assets in organisaties


“Wat we weten is een druppel, wat we niet weten is de oceaan. Nu beschikken we opeens over een paar liter. Hoe gaan we daarmee om?” Deze analogie van Antoon Kuijpers, voormalig vice voorzitter Raad van Bestuur en CIO van Equens, vat de discussie samen die twintig CIO’s en IT-directeuren op 28 maart jongstleden hebben gevoerd tijdens een Round Table Diner van CIONET, Easynet en Executive People met als thema The Big Data Network.

Gastheer van de bijeenkomst was CIONET, dat in het sfeervolle voormalige station Bloemendaal de gasten ontving. Partner Frits Bussemaker: “Het belang van Big Data wordt steeds groter door de grote hoeveelheid data die we produceren. Voor heel veel kennisverwerkende organisaties is data een van de meest onderschatte assets. Je moet dus goed nadenken over de vraag wat die data precies is, maar ook hoe je het moet vervoeren en beveiligen. Dat is vanavond het thema.”

Initiatiefnemer Chris Hazewinkel, directielid van Easynet Global Services, voegt daaraan toe: “Mijn ervaring is dat CIO’s Big beter zouden kunnen scheiden van het data-deel. Met data hebben ze al jaren lang ervaring, maar door het nieuwe element ‘Big’ wordt het een lastige situatie. ‘Big’ geeft aan dat het veel is, en dat de standaard systemen het vaak niet aankunnen. Wat doe je daarmee, hoe beheer je het, hoe zorg je dat het veilig is?”

“Je ziet bovendien dat de gebruikers altijd bij de applicaties moeten kunnen, de business continuïteit moet wel doorgaan. Wij merken dat CIO’s daar nu sterk mee bezig zijn. De vraag is, gaat dat lukken? Zeker gezien ontwikkelingen als social media en de jonge generatie die nu binnen komt bij bedrijven. Big wordt groter en groter, wat zorgt voor vraag naar deskundige begeleiding, het aanbrengen van structuur en nadenken over de aanpak. En over de kosten.”

Netwerkproblemen

Uit een onderzoek dat eind 2012 onder 550 CIO’s en IT-directeuren werd gehouden in Europa bleek dat de overgrote meerderheid, negentig procent, de explosieve groei van data als een van de grootste uitdagingen ziet. De business intelligence van een organisatie is gebaseerd op het samenbrengen en analyseren van ongekende hoeveelheden data (volume), verschillende typen informatie (diversiteit) en om het op tijd te verkrijgen van de resultaten (snelheid).

Nu al ervaart 82 procent van hen problemen met de snelheid en respons van vele applicaties die via het netwerk draaien, terwijl een grote meerderheid aangeeft geen zicht te hebben om de benodigde bandbreedte. Als er niets gebeurt zal het toenemen van Big Data het netwerk van de organisatie kunnen laten vastlopen. Het onderzoek is uitgevoerd door Ipanema Technologies, onder leiding van Thierry Grenot, Executive Vice President van Ipanema.

“Uit het onderzoek dat we hebben gedaan, en de gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gevoerd met CIO’s in heel Europa, blijkt vooral dat ze weinig blijken te weten over de impact van Big Data op het bedrijfsnetwerk. De redenen daarvoor zijn divers. Maar wat vaak voorkomt is dat alle data over hetzelfde netwerk gaat, end at Big Data gebruik maakt van hetzelfde netwerk als Unified Communications en ERP. Het is dus om de impact van applicaties op het netwerk die vaak wordt onderschat.”

Bedreigingen

Daarbij komen ook ethische vraagstukken om de hoek kijken, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy. Verder moet uiteraard de beveiliging van deze data niet uit het oog verloren worden. Kortom, wat voor eisen stelt Big Data aan de organisatie en aan de (netwerk)infrastructuur en wat zijn de risico’s en hoe kan hier het beste mee worden omgegaan opdat een organisatie in beweging blijft? Dit waren de centrale vragen van het Round Table Diner, waar diverse experts hun kennis en ervaring op dit gebied deelden onder leiding van dagvoorzitter Antoon Kuijpers, voormalig CIO van Equens.

Zo gaf Wim van Campen, vice president Noord Europa van McAfee, een interessant inkijkje in de duistere wereld van de bedreigingen waar CIO’s mee te maken hebben. “Beveiliging binnen complexe organisaties bij bedrijven en de overheid vormt op zichzelf al een Big Data-probleem. Aanvallen worden steeds geavanceerder, en om te detecteren dat je aangevallen wordt, of een veiligheidsinbreuk hebt op je netwerk, heb je heel veel data uit verschillende bronnen nodig. Dat is dus al een Big Data-vraagstuk. Nu Big Data steeds meer in organisaties binnen komt wordt het probleem alleen maar groter, dus zul je nog beter in staat moeten zijn om te analyseren of er geen lekken in je netwerk zitten. Zo zien wij het Big Data-probleem binnen beveiliging.”

Extern of intern

Die analyse blijkt in praktijk ook op andere gebieden waardevol. “Er is zoveel data beschikbaar dat het de moeite waard wordt het te analyseren”, aldus Kuijpers. Zelf heeft hij in zijn werk als CIO ook volop te maken gehad met die explosieve datagroei. “Bij Equens worden miljarden betalingen per jaar verwerkt. Ik heb zelf dus vooral te maken gehad met het beveiligen en op een veilige manier verwerken van die enorme hoeveelheden data. Equens verwerkt bijvoorbeeld vierhonderd tot vijfhonderd pintransacties per seconde in drukke periodes. Ooit was de verwachting dat Pin honderdvijftig miljoen betalingen per jaar zou worden, maar het zijn er uiteindelijk meer dan twee miljard geworden. Big Data is daar dus een gegeven. Bovendien heb je daar de verplichting om die gegevens een aantal jaren te bewaren, vooral voor opsporingsdoeleinden van het Openbaar Ministerie.”

Een voortdurende discussie is de vraag of je dat zelf doet, of uitbesteedt aan een gespecialiseerde partij. “Die discussie komt neer op de vraag wat veiliger is, een externe partij of bij jezelf in huis. Die discussie speelde ook bij rekencentra. “Wil je je als bedrijf bezighouden met alle technische zaken die daar bij horen, terwijl het niet je specialiteit is? Er zijn partijen in de markt bij wie je dat prima kunt uitbesteden. Als particulier ga ik ook mijn eigen auto niet bouwen, dan is het veiliger als ik hem koop bij een gespecialiseerde fabrikant. Ik merk dat veel bedrijven nu twijfelen tussen zelf doen en uitbesteden. Ik heb er geen algemeen antwoord op, het gaat erom dat ieder bedrijf voor zich een goede analyse maakt. Wel merk ik dat heel langzaam het gevoel verdwijnt dat het binnenshuis altijd veiliger is.”

Bron: Marco van der Hoeven, Executive-People

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *