CIONET Partner Jeroen Kleinhoven schuift aan bij HKH Prinses Maxima op Week van de Ondernemer


Utrecht, 11 april 2013. De ‘Week van de Ondernemer’ is al 16 jaar lang een groot en goed gewaardeerd evenement voor ondernemers in Nederland. Het biedt een programma met inspirerende gasten en topsprekers uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en de media. Nieuw dit jaar is de introductie van het deelthema Ondernemend Financieren.

Dit jaar heeft HKH Prinses Máxima, in haar rol als lid van het Comité voor Onderschap en Financiering, een speciaal werkbezoek gebracht aan de WvdO en in het bijzonder deel genomen aan een ronde tafelgesprek over de mogelijkheden van alternatieve financiering van het MKB.

Het Ronde tafelgesprek ging over de mogelijkheden die alternatieve financiering biedt nu met name het MKB steeds meer moeite ondervindt bij het aantrekken van financiering. Uit de Financieringsmonitor die Economische Zaken eind vorig jaar naar de Tweede Kamer heeft gezonden blijkt dat bij kleine bedrijven 52% van de aanvragen voor vreemd vermogen wordt afgewezen (was 34% in de monitor over de tweede helft van 2011), en 4% bij grootbedrijf (was 10%). Uit de frequente contacten met (potentiële) aanbieders van alternatieve financieringsvormen blijkt dat één van de knelpunten die zij ondervinden de onbekendheid is bij de categorieën bedrijven waar men zich op richt. In het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen: “Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals kredietunies, crowdfunding en MKB-obligaties zullen worden ondersteund via promotie, wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en door de inzet van kennis en bestaande instrumenten.” Het ronde tafelgesprek tussen enkele alternatieve financieringsaanbieders en ondernemers uit het MKB, onder gastheerschap van het Ministerie van Economische Zaken en in aanwezigheid van HKH Prinses Máxima, is een middel om de promotie van alternatieve financieringsvormen te bevorderen.

Tijdens de Ronde Tafel kwamen onder leiding van dhr. Rinke Zonneveld, Directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van EZ, vier ondernemers en vier aanbieders van alternatieve financiering aan het woord. Hans Biesheuvel, Voorzitter MKB Nederland, Commissaris en informeel investeerder in TIIN Capital gaf een enthousiast pleidooi om als ondernemer informeel te investeren met kapitaal, kennis en netwerk.

CIONET Partner, Jeroen Kleinhoven was aanwezig vanuit zijn functie als directeur van Treparel. Hij introduceerde Treparel als ‘een pareltje in big data innovatie in het Nederlandse ICT ondernemingslandschap’ en deelde ervaringen in de zoektocht van het bedrijf naar groei financiering. HKH Prinses Máxima, luisterde met interesse naar de verschillende mogelijkheden en toonde zich betrokken in de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen in aanvulling op de traditionele rol van banken. Jeroen gaf voorbeelden van zijn positieve ervaring met Informal Investors in de ‘hands en eye-on samenwerking’ waarbij het bedrijf kan vertrouwen op mede-ondernemers als gesprekspartners bij TIIN Capital. HKH Prinses Máxima bedankte de deelnemers na afloop en gaf aan het gesprek als leuk en interessant te ervaren. Dit betekent dat ze veel nieuwe zaken heeft gehoord, in een prettige setting.

De deelname van Jeroen illustreert het open permeabel karakter van het CIONET netwerk en haar partners. Een snel groeiend netwerk in Nederland dat ICT gerelateerde onderwerpen op verschillende niveaus in de Nederlandse samenleving en economie ter tafel brengt en samenwerking propageert!


Meer over de Week van de Ondernemer en dit Ronde Tafel gesprek op NUzakelijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *