Oproep aan IT professionals: deel jouw passie voor IT met jongere generaties!

CIONET Nederland roept hierbij haar leden, 450+ CIO’s en IT beslissers, op om een aantal uren per jaar voor de klas te gaan staan en hun passie voor IT over te brengen op jongere generaties. In samenwerking met scholen zullen een aantal voorbeeldlessen worden ontwikkeld om het educatieve gehalte vorm te geven, maar passie en fascinatie horen voorop te staan.

We hopen dat dit initiatief een start is van een beweging in onze maatschappij en bijdrage levert aan een digibewustere en innovatie samenleving. De overheid, bedrijven en allerlei instanties roepen al jaren dat er meer IT onderwijs moet komen. Alle inspanningen hebben niet geleid tot een oplossing van het probleem. CIONET wil een radicaal andere aanpak. Laat IT professionals aan het woord in de klas en laat ze de passie voor IT uitleggen gezien.

Het initiatief is natuurlijk niet voorbehouden aan CIONET leden alleen. Iedere IT professionals die mee wil doen kan mee doen. CIONET zal fungeren als een matchmaking office tussen School en IT professional. CIONET hoopt dat dit een blijvende beweging wordt.

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen dit initiatief, denk bijvoorbeeld aan een keer een presentatie/les geven bij uw kind(eren) op school of een (MBO/HBO/WO) student een (aantal) dag(en) laten meelopen om te kijken hoe een dag van een IT professional er uit ziet. Meer info? Stuur een e-mail naar marita@cionet.com of meld u aan voor dit initiatief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *