Het nut van social media voor CIO’s? Less hierarchy, more wirearchy

Waar CMO’s ermee weglopen vanwege de interactie en klantdata, zijn CIO’s vaak nog zoekende hoe zij social media in hun business ten gelde kunnen maken. Wat is het nut er eigenlijk van? Welke strategie kan het best gehanteerd worden? En valt er überhaupt wel een business case van te maken?  CIONET Nederland bood haar leden tijdens de bijeenkomst ‘Social Networks: hoeveel struisvogels kan een organisatie verdragen?’ op 30 mei jongstleden antwoorden op deze prangende vragen. In BarRestaurant in Oudekerk aan de Amstel hadden zich zo’n dertig vakgenoten verzameld om aan de hand van praktijkcases te discussiëren en kennis te delen over sociale netwerken.

Nadat de dag was geopend door Frits Bussemaker, partner van CIONET Nederland, maakte social media expert Richard Bordes de aanwezigen op prikkelende wijze bewust van de urgentie van social media. Hij vertoonde een filmpje uit 1999 waarin voorbijgangers uitspreken mobiele telefoons maar onnodig te vinden omdat ze ‘toch prima per brief of huistelefoon te bereiken zijn’. Behalve tot lachen zette de video de aanwezigen ook aan tot nadenken. Bij binnenkomst had Bordes video-interviews afgenomen waarin hij aanwezigen vroeg of ze Facebook en Twitter gebruikten. De leden die daar negatief op antwoordden kregen een confronterende spiegel voorgehouden. “Misschien lachen mensen over 13 jaar wel om jullie antwoorden op Youtube”, waarschuwde Bordes met een knipoog.

Want social media zijn, ook voor CIO’s, de toekomst. Zo bepleitte ook Christian Visser, CIO Benelux IT manager bij IBM. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de IBM Jams, zo legde hij de aanwezigen voor. Tijdens deze grote online brainstormsessies kunnen honderdduizenden werknemers hun ideeën delen en bestaande plannen helpen aanscherpen. “Aan de laatste Jam deden 250.000 mensen uit 150 landen mee”, schetste Visser de schaal van de operatie. “We denken van tevoren na binnen welke thema’s we nieuwe ideeën willen hebben. Het voordeel voor de medewerkers is dat ze laagdrempelig hun mening kunnen geven. Alle input analyseren we en goede ideeën worden overgenomen.” Een aantrekkelijk model, ook voor andere bedrijven, aldus de CIO van de computergigant. “We hebben ook al eens een Jam voor Shell georganiseerd.”

Volgens Visser draait het er bij social business om tools in te zetten voor een efficiënte samenwerking, om zo een voorsprong op de concurrentie te nemen. Het interne communicatiesysteem IBM Connections is daar een voorbeeld van. Via een platform met verschillende widgets werken en communiceren IBM’ers wereldwijd samen. Visser: “Mensen hebben geen e-mail maar Connections voor hun neus. Als je een expert nodig hebt in China spreek je hem gewoon aan. Zo gebruik je kennis heel efficiënt.” Dat deze wijze van communiceren dichterbij is dan we denken, illustreert Visser met een video over IBM Knowledge Manager Luis Suarez, die van e-mailen is afgestapt en alleen nog maar social communiceert. Groepen, netwerken en de hele organisatie worden beter, want de communicatie is opener, is daarin de les. Less hierarchy, more wirearchy. “Dat is hoe we de nieuwe talenten aan ons moeten binden”, gaf Visser als laatste boodschap mee. “Die zijn gewend alleen maar zo te communiceren.”

Ook de volgende spreker, senior marketing consultant Freek van den Broek van DSM, legde de zaal inspirerend bewegend beeld voor. In een video werd op indrukwekkende wijze duidelijk hoe Social media de Deense containerschipmaatschappij Maersk enorme voordelen hebben gebracht op B2B gebied. “Zij kwamen dichter bij hun klanten door zowel positieve als negatieve verhalen te delen”, legt Van den Broek uit. “Toen ze een walvis hadden aangevaren, wat normaal in de doofpot gaat, zetten zij dat op Facebook. Die open communicatie werd gewaardeerd en gaf het bedrijf een menselijk gezicht.”

It’s communication, not marketing. Die boodschap probeert Van den Broek ook bij DSM, een multinational op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, te hanteren. “Sommige bedrijven hopen dat imagoschade overwaait. Maar je moet juist met de billen bloot, inhaken als het over jouw sector gaat. Open communicatie brengt veel meer waarde voor een bedrijf dan zaken proberen in een doofpot stoppen (bewust of onbewust).“

Dat sociale communicatie ook de andere kant op werkt, legt Van den Broek aan de hand van het Open Innovation platform van DSM. Een plek waar we bezoekers uitnodigen om samen met ons de kwaliteit en kwantiteit van innovatie te verbeteren. “Door op die manier samen met experts te kijken naar mogelijke nieuwe oplossingen en producten kan Social media dus ook een startpunt zijn voor new business”, sloot Van den Broek af.

De laatste spreker was Davied van Berlo, initiatiefnemer van Pleio en Ambtenaar 2.0. Deze sociale netwerken hebben tot doel niet alleen de samenwerking binnen overheden te bevorderen, maar ook burgers en het bedrijfsleven nauwer te betrekken, legde hij uit. “Je zou Pleio kunnen zien als een soort intranet voor de publieke zaak. We brengen overheid, burgers en bedrijven samen op een cocreatieplatform.” De decentralisatie van Jeugdzorg, van provincie naar gemeente, is een goed voorbeeld van hoe efficiënt kennis tussen die partijen kan worden uitgewisseld. “Steeds meer provincies mengen zich nu in die online discussie. Ook worden er experts van buiten uitgenodigd om mee te praten. Plannen kunnen worden gedeeld met geïnteresseerde bewoners. Er zijn verschillende niveaus van verbinding mogelijk. We willen daarmee constructieve community’s creëren die kwaliteitsverbeteringen en efficiëntie brengen. Werk wat eerder is gedaan hoeft niet nog een keer gedaan te worden als de kennis wordt gedeeld.”

Bij de afsluitende borrel werd er nog druk nagediscussieerd over de kracht van Twitter, Facebook, Pinterest en Youtube. “Vandaag bleek eens te meer dat het geen reclameplatformen zijn”, bracht Peter van Lingen van Citrix zijn belangrijkste bevinding van de dag onder woorden. “Veel bedrijven zien het nog steeds als delivery media. Maar je moet de interactie die het oplevert juist gebruiken als spiegel voor je eigen organisatie. Dat is één van de grootste worstelingen voor bedrijven.” Maarten Menting van Trans Link Systems was met name verrast dat social media ook op B2B vlak veel kunnen betekenen. “Ik zag het vooral als B2C-medium, en vind het verrassend dat het ook tussen bedrijven zo goed kan werken. Die impact is groter dan ik dacht.” Berry van der Schans van Shanks vatte de bijeenkomst samen in één krachtige les. “Social media gebruik je goed, of je gebruikt ze niet. Vandaag hebben we gelukkig wat voorbeelden gezien van hoe het wèl moet.”

Door: Melvin Captein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *