Grensverleggende kruisbestuiving bij CIONET community event ‘Pushing the limits’

In het huidige economische en technologische landschap is verandering net zo’n alledaags fenomeen als het kopje koffie in de ochtend. Meer dan ooit wordt er dan ook een beroep gedaan op het innovatieve vermogen van de CIO. Waar ligt de grens? Wat vraagt de organisatie van CIO’s en wat zouden ze van ons moeten vragen in de toekomst? Zijn we er klaar voor? Deze vragen stonden centraal tijdens het jaarlijkse community event van CIONET, gehouden in Pakhuys de Zwijger te Amsterdam.

Zo’n 75 CIO’s en IT beslissers hadden zich woensdag 23 oktober verzameld op deze schitterende locatie aan het IJ, om na een warm welkomstwoord van Herman Bolhuis direct door dagvoorzitter Barbara Dossetter met de neus op de feiten te worden gedrukt. De naderende ‘sea of change’ die zij schetste, noopt tot grensverleggende, creatieve oplossingen. De prikkelende keynotes en interactieve sessies die op het programma stonden zouden daar een gezonde basis voor moeten leggen.

In dat kader was het spijtig dat de eerste spreker Michael McGrail, Director of Organisational Development bij Spil Games, helaas te elfder ure verstek moest laten gaan. Hij werd echter uitstekend vervangen door CIONET partner Frits Bussemaker, die kort uiteenzette hoe McGrail er met Spil Games in geslaagd was om 40 nationaliteiten samen te smeden tot een organisatie die wereldwijd 180 miljoen unieke klanten per maand bedient en Hilversum inmiddels tot hot spot van de online gaming industrie heeft gemaakt. Een prachtig inleidend voorbeeld van grensverleggende business.
Het vermogen en vooral de durf om over grenzen heen te kijken lag tevens ten grondslag aan het betoog van de volgende spreker, Tom van der Meer. Als voorzitter van de Amsterdam IT Circle pleitte hij voor meer tijdelijke uitwisseling van personeel. Een video illustreerde de leereffecten bij zowel individu als organisatie, zoals samengevat in de woorden van een informatiemanager: “Er komt een nieuwe medewerker terug, en dat is een meerwaarde voor de medewerker zelf en een meerwaarde voor ons als bedrijf.”

Deze gedachte vond gretig aftrek in de aansluitende plenaire discussie. Het uitwisselen van kennis en ervaring, maar zeker ook het creëren van een innovatieve, veranderingsgezinde cultuur vormden hier een veelgehoord antwoord op de vraag hoe je als organisatie zoveel mogelijk kunt leren van je omgeving. Johan de Wit (CIO Swets Information Services) onderstreepte dit punt en voegde toe dat elke innovatieve cultuur falen toestaat; fail often, fail fast. Een ander vooruitstrevend idee tot slot werd gepresenteerd door Jerry Luftman, Managing Director van het Global Institute for IT Management. Hij stelde voor om het programma Shark Tank intern toe te passen: laat medewerkers en/of externe sprekers hun idee pitchen voor een panel van managers en kies vervolgens de beste.

Na een korte koffiepauze trapte oud-international Ronald de Boer af voor het tweede deel van het programma. De sierlijke rechtspoot van weleer schitterde als in zijn beste jaren op het voetbalveld, door het aanwezige publiek te trakteren op een met anekdotes doorspekte voordracht over coaching en leiderschap. De Boer brak een lans voor situationeel leiderschap; de ene voetballer/werknemer is de andere niet en dus dient de benadering op die verschillen afgestemd te worden. Zo kan de ene persoon baat hebben bij de vaderlijke aanpak van Guus Hiddink, terwijl een ander juist tot grote hoogtes stijgt wanneer hij bij de kladden wordt gegrepen door ‘schoolmeester’ Louis van Gaal. Daarnaast is omgaan met falen in de ogen van De Boer essentieel voor het welslagen van elke carrière. Zijn advies: wanneer het mis gaat of mis dreigt te gaan, ga dan terug naar de basis en win van daaruit aan het zelfvertrouwen dat nodig is om weer een stap voorwaarts te maken. De Boer weet waar hij het over heeft; in 1991 verliet hij ooit gedesillusioneerd Ajax voor FC Twente, om in 1993 sterker terug te keren. Weer twee jaar later hield hij in Wenen de prestigieuze Champions League-bokaal omhoog, nog steeds hét hoogtepunt in zijn loopbaan.

Ook Lineke Sneller (Achmea/Nyenrode Business Universiteit) ging terug naar de basis. Zij behandelde een vraag die raakt aan de kerntaak van elke CIO: hoe voeg je waarde toe? Volgens Sneller is het essentieel dat een CIO aandacht en tijd op een verantwoorde manier verdeelt, en daarnaast proactief nadenkt over de strategische rol van IT. “Be the strategy”, zo luidde haar advies. Na deze wijze woorden was het de beurt aan de meest bevlogen presentatie van de middag, verzorgd door Koen Gonnissen. Zijn verhandeling over het creëren van de randvoorwaarden voor individuele topprestaties, het doorbreken van de comfort zone en het smeden van een ‘dream team’, waarin de Vlaamse mental coach zijn toehoorders onvermoeibaar uitdaagde en enthousiasmeerde, deed de zaal bruisen van inspiratie en vermaak. Het enige waar hij de handen niet mee op elkaar kreeg was dan ook de stelling dat het nationale voetbalteam van België ‘onze jongens’ zou gaan verslaan op het aankomende WK in Brazilië. Of de stilte zijn oorsprong vond in berusting of oppositie laten we hier voor het gemak even buiten beschouwing.

Het slotwoord was aan een man die als geen ander weet hoe het is om de grenzen van het (on)mogelijke op te zoeken. Gerry Pennell was als CIO betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen 2012 in Londen, een klus die zijn weerga nauwelijks kent qua krachtenveld en turbulentie. Met 56 verschillende softwarepakketten, 110.000 stuks technische apparatuur, 4500 kilometer bekabeling en meer dan 6000 mensen valt deze taak het best te vergelijken met die van een kapitein op een overbevolkt schip, in een tropische storm, die constant van alle hoeken wordt aangevallen door piraten. Zijn voornaamste les was dan ook dat planning weliswaar een groot goed is (‘failing to plan is planning to fail’), maar dat een goede CIO tevens bereid moet zijn om te accepteren dat er dingen fout zullen gaan. “You got to be prepared to enjoy the ride”, aldus Gerry, “It’s like a rollercoaster; one minute you’re up, the next minute you’re down.” Pushing the limits schuilt in dit geval dus vooral in de bereidheid om te gaan met verandering en onvoorziene omstandigheden.

Bij het verlaten van de zaal heerste er instemming over de geleerde lessen. Het verleggen van grenzen, zo luidde de algehele consensus, vindt zijn oorsprong weliswaar in persoonlijke keuzes, maar bestaat slechts bij de gratie van interactie en kennisdeling. Zoals Frits Bussemaker het in zijn takeaway verwoordde: ‘We kunnen zo ontzettend veel van elkaar leren.’ Duidelijk is dan ook dat ‘pushing the limits’ niet gezien moet worden als fancy management mantra, maar als een voortdurend appèl op de CIO om verandering onbevreesd tegemoet te treden en zichzelf te blijven openstellen voor kennis en ervaring van buiten de organisatie. Wat dat betreft was deze massale kruisbestuiving in Pakhuys de Zwijger een grensverleggende exercitie op zich.

Het eerstvolgende CIONET community event over het thema ‘Rationalisatie, doen we de juiste dingen?’ zal op donderdag 21 november a.s. van 15.00 tot 18.00 uur in Amsterdam met aansluitend een netwerkborrel plaatsvinden. CIONET leden kunnen zich kosteloos aanmelden via cionet.com. Interesse om onze community events bij te wonen maar nog geen lid? Neem contact op met Marita Vleugel.

Door: Frank Verduijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *