Big Data in Almere: ‘Collaboration is the new competition’

Voorafgaande aan de CIONET bijeenkomst van 18 december jl. vond een ronde tafelgesprek plaats gefaciliteerd door CIONET en met deelname door Jeroen Kleinhoven, CIONET partner – en Big Data Thought Leader.

Van het rondetafelgesprek verscheen het volgende artikel op 27 december 2013 in de “Smart City Innovations’ bijlage van het Financieel Dagblad. Het volledige artikel is terug te lezen op SmartCityInnovations

Vlnr: Haydee Sheombar (Smart Cities Expert IBM), Jeroen Kleinhoven (Partner CIONET), Annemarie Jorritsma (Burgemeester van Almere), Henk Weyschede (EDBA Directeur), Eric van Tol (Aanjager Project Big Data Ministerie EZ)

Het combineren van grote hoeveelheden data kan waarde creëren en slimme oplossingen bieden voor maatschappelijke en economische uitdagingen, zo menen experts. Een van de initiatieven hiertoe is het Big Data Value Center in Almere. Een rondetafelgesprek.

“Met de enorm grote hoeveelheden data is meer te doen. Alle gegevens die uit onderzoek voor de opsporing van borstkanker komen bijvoorbeeld, worden nog niet aan elkaar gekoppeld. Doen we dit wel -op een verstandige manier en geanonimiseerd- dan kan dit enorm veel inzicht bieden en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en betere opsporingsmethodiek.” Aan het woord is Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en onder meer voorzitter van het Economic Development Board Almere (EDBA). Alleen deze relatief jonge stad zelf -die als Data Capital wordt geprofileerd- bevat al veel datasets. Maar ook elders in het land zijn enorme hoeveelheden data aanwezig. Gecombineerd kunnen ze veel waarde opleveren, zegt Jorritsma. “Voor de overheid vereist dat investeringen die we niet op de burger kunnen afwentelen. Daarom moet er veel aandacht zijn voor businessmodellen en hoe we de waarde van die data kunnen valoriseren.”

Hype?
Big Data is dus geen hype maar realiteit en levert kansen op, vinden de aanwezigen. “Big Data wordt wel eens vergeleken met puberseks. Iedereen heeft het erover, maar niemand weet eigenlijk echt hoe het moet, en denkt dat iedereen het doet. Dus claimt iedereen dat –ie het doet. Het Big Data Value Center zou je in deze vergelijking kunnen zien als een soort Rutgers Stichting”, zo zegt Kleinhoven. “CIO’s zijn verantwoordelijk voor innovatie in hun bedrijf, maar in de praktijk vaak vooral bezig met de (technologische) waan van de dag. In het Value Center kunnen we hen best practices in Big Data tonen en werken aan nieuwe.”

(…)

“Grote waarde”
“Neelie Kroes stelt dat data de nieuwe olie is. Een enorme waardegenerator dus”, stelt Weyschedé.
Data levert kansen in welzijn, duurzaamheid en op fi nancieel vlak op, maar het invullen van die kansen vergt expertise, instrumenten en een doordachte aanpak.”
“Dat hebben we in het Big Data Value Center georganiseerd”, vult Erik Fledderus aan. “We zijn de zoektocht naar datawaarde gestart, hebben al meerdere successen en gaan hier vanuit Almere met onze partners voor langere tijd op inzetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *