IT infrastructure makeover: zonnige vooruitzichten voor cloudcomputing?


Voor even waren de Amsterdamse Houthavens omgetoverd tot Chinatown, met de Danzigerkade als bruisend epicentrum van Aziatische bedrijvigheid. Wie niet beter wist, zou denken dat het een heuse invasie betrof. Tussen de honderden Chinezen met kleurrijke badges was echter ook een groot aantal vaderlandse CIO’s en IT-beslissers te herkennen. Zij waren niet gekomen voor het (eveneens door CIONET georganiseerde) Huawei IT Leaders Forum dat zich op de begane grond van Theater Amsterdam afspeelde, maar voor het CIONET community event in de Sky Lounge op de 3e etage.
Tegen het decor van Chinese drukte en Hollands herfstweer verzamelden zich hier deze middag zo’n 45 geïnteresseerden, om ontwikkelingen op het gebied van IT infrastructuur te bespreken. Een onderwerp dat, met megatrends als cloud computing, mobile devices, apps, social media en big data in opkomst, binnen veel organisaties meer dan ooit prominent op de agenda staat. CIONET partner Jeroen Kleinhoven en dagvoorzitter Johan de Wit (associate director en Advisory Board member van CIONET Nederland) namen de aanwezigen mee langs een drietal praktijkvoorbeelden van organisaties die zich momenteel middenin de transitie bevinden.

Aan Mark Hendrickx de schone taak het spits af te bijten. Als Hoofd Infrastructuur en Security Architectuur van ABN AMRO vertelt hij over zijn ‘reis naar de cloud’. Maar wat is ‘de cloud’ nu eigenlijk precies? Zoals bij zoveel populaire hedendaagse fenomenen circuleren er meerdere definities. Sterker nog: tik de term in op Wikipedia en je krijgt een ellenlang verhaal, dat meer vragen oproept dan beantwoordt. Voor ABN AMRO betekent de cloud vooral het reduceren van platformen, om te komen tot standaardisatie van operaties. Dit vereist een strakke focus op techniek, vlekkeloos service management en een aanpassing van het applicatielandschap op de cloud, aldus Mark.
De bank zou dé bank echter niet zijn als het daarbij de bottom line uit het oog verloor. Cloudoplossingen leiden tot variabele kosten en dus is het volgens Mark belangrijk om scherp in de gaten te houden wat je uiteindelijk betaalt. Wanneer je immers met een SaaS, PaaS of IaaS de kosten per instance omlaag brengt, maar het aantal instances tegelijkertijd toeneemt, kan het zijn dat je aan het eind van de rit toch duurder uit bent. En dat kan niet de bedoeling zijn. Want, zo besluit Mark: de cloud is pas geslaagd wanneer de kosten omlaag zijn gebracht, de levering sneller geschiedt, de applicaties zich aanpassen en de hygiëne (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid) op orde is.
In de aansluitende plenaire discussie, aangezwengeld door Hans Timmerman (CTO EMC), blijken de meningen verdeeld over de vraag of het aanpassen van het applicatielandschap een zaak is van IT of van de business. Volgens Mark Hendrickx zit de crux hem in de benadering: kies je voor technical replatforming of functional replatforming? Lysander Destellirer (CIO Europeesche Verzekeringen) verklaart dat zijn organisatie de transitie van onderaf gestalte heeft gegeven; eerst is de infrastructuur veranderd, daarna zijn de applicaties die hier niet meer goed op draaiden vervangen. Een logische handelswijze, zo lijkt het. Marjolein Smeets (ICT Manager bij de Luchtverkeersleiding Nederland) brengt hier echter een interessant punt tegenin wanneer zij stelt dat een dergelijke aanvliegroute voor haar organisatie geen haalbare kaart is. Met het zeer specifieke en kritische applicatielandschap bij de Luchtverkeersleiding zou aanpassing aan een nieuw ontworpen infrastructuur immers een financieel armageddon betekenen.
Na deze geanimeerde strategische schermutselingen is het de beurt aan een volgende spreker. Paul Davidson, ICT Manager Asics Europe, laat ons zien dat ook zijn organisatie momenteel volop bezig is te onderzoeken of, en zo ja hoe men de cloud dient te implementeren. Als expat van Britse origine vat hij zijn overpeinzingen vooraf samen in een Shakespeariaanse vraag: to cloud, or not to cloud?
Voor Asics bestaat infrastructure makeover uit ‘het veranderen van het dienstverleningsproces richting de business, om zo te komen tot een meer strategisch gedreven, minder ad-hoc aanpak’. Omdat het bedrijf als wereldspeler en groeibriljant te maken heeft met continu veranderende business needs, speelt flexibiliteit daarbij een doorslaggevende rol. Een cloudoplossing zou hiervoor kunnen zorgen, maar brengt ook keuzes met zich mee. Kiest men voor een private cloud, public, of toch hybrid? Het laat zich raden dat private de meest veilige variant vertegenwoordigt, maar tevens de duurste. Het is deze kosten- en batenanalyse waar Asics momenteel mee stoeit: welke opties zijn er, welke mate van flexibiliteit bieden ze, en hoe ziet het daarmee gepaard gaande prijskaartje er uit?
Het klemmende advies van Paul aan de aanwezigen luidt om vooral geen overhaaste beslissingen te nemen en zich goed te laten informeren: “shop around, don’t dive into it”. Infrastructuur vereist grote investeringen en infrastructuur services komen vaak met lange termijn contracten, dus bezint eer ge begint. Voordat je het weet is er sprake van een lock-in en ben je ‘stuck in technology’. Een ontwikkeling die de flexibiliteit en dus het aanpassingsvermogen van de organisatie sterk belemmert.
Over belemmeringen gesproken: in een volgende discussieronde gooit Hans Timmerman de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat (internationale) wetgevingen een optimale benutting van de cloud verhinderen. De zaal antwoordt instemmend; binnen Europa geldt absoluut beperkende regelgeving. Het is echter niet voor elke organisatie opportuun om de data dan maar in de VS onder te brengen. Zo verklaart Axel van Lamsweerde van de AFM dat hij het zich vanwege veiligheidseisen absoluut niet kan permitteren om ook maar een byte buiten de eigen muren te plaatsen. Men wil wel naar de cloud, maar hoe? Pieter Schoehuijs, CIO van AkzoNobel, haakt hier op in met een terechte vraag: waarom denken organisaties nog steeds dat zij met zeer beperkte middelen hun data inhouse beter kunnen beveiligen dan een gespecialiseerd extern datacenter met hele security teams?
Een laatste, zeer bevlogen presentatie wordt verzorgd door Edgar Heijmans. Hij houdt in de hoogste versnelling een met humor doorspekte voordracht van precies 6 minuut 40. Dat is precies de tijd die passeert voordat je te pletter valt wanneer je vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte naar beneden springt. Gedurende deze periode schiet je leven aan je voorbij en vraag je jezelf maar één ding af: overleef ik dit? Een gevoel dat Edgar als Programmamanager Rijkscloud op het Ministerie van BZK naar eigen zeggen maar al te goed kent. Met een cynisme en fatalisme waar Freek de Jonge trots op zou zijn, doet hij de zaal keer op keer schuddebuiken. Dus ook al is de klok de 5 inmiddels ruim gepasseerd, van een zachtjes afnemende aandacht is in de verste verte geen sprake.
Volgens Edgar benadert de Rijksoverheid de transitie naar de cloud op geheel eigen, onconventionele wijze. Kern van het programma is consolidatie van de systemen in 4 datacenters. Om te komen tot deze consolidatie verandert het ICT landschap van een traditionele vorm waarin legacy en specifieke applicaties overheersen, naar een vorm waarin een generieke cloud de hoofdrol speelt. Dit alles met als doel de gebruikers te ontzorgen. Zij dienen uiteindelijk alleen nog te betalen naar gebruik en gemakkelijk te kunnen schalen. Slotconclusie: het is geen gemakkelijke onderneming, maar de makeover is onvermijdelijk. De cloud is geen keuze, maar een lotsbestemming. We kiezen dan ook niet óf we hem adopteren, maar slechts hoe.
Nadat de zaal enigszins was bijgekomen van deze energieke slotvoorstelling, nam Jeroen Kleinhoven de gelegenheid te baat alle aanwezigen uit te nodigen voor de borrel en het walking dinner op de nog immer tijdelijk door China geannexeerde lager gelegen etages. Terwijl de zaal langzaam leegstroomde raakten Hans Timmerman en Axel van Lamsweerde in een beschouwende nababbel echter misschien wel aan hét kerndilemma van elke IT infrastructure makeover operatie, toen zij zich hardop afvroegen hoe optimale flexibiliteit en snelheid bewerkstelligd kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en stabiliteit van data. Wat dat betreft heeft de cloud een hoop te bieden, maar zijn er tevens hoofdbrekens. Duidelijk is dat organisaties uiterst zorgvuldig te werk moeten gaan, willen zij dat hun cloudoplossing geen donderwolk blijkt. Laat het uiterst succesvolle en inspirerende community event van deze middag daar een eerste aanzet toe zijn geweest.
Auteur: Frank Verduijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *