Cyfrowe tsunami w nowym numerze CIONET Magazine

CNM17_cover copyTo nie złudzenie – to wydanie rzeczywiście zdominowane zostało przez wątek polski. Nic dziwnego, jesteśmy najszybciej rosnącą społecznością w ramach CIONET International.
Polska społeczność wystartowała w listopadzie 2014 roku, a teraz liczy już 170 członków. W marcowym wydaniu magazynu piszemy m.in. o naszym udanym spotkaniu inauguracyjnym i o polskiej Advisory Board.
W marcowym numerze tematem przewodnim jest „cyfrowe tsunami”. Transformacja cyfrowa ma bezpośredni wpływ na misję i rolę działów IT. To także temat, który przewija się na spotkaniach organizowanych przez CIONET w całej Europie. Podczas dorocznej konferencji CIONET Spain, mówiono o co-leadership, czyli zaangażowaniu CIO w szerokie programy prowadzone przez różne działy. „Wszyscy, w tym liderzy, muszą opuścić swoją strefę komfortu. To nie jest kwestia otwarcia tej strefy, ale poszerzenia jej. Pracownicy nie zmienią się, jeśli nie zobaczą, że robi to ich lider – stwierdził Matti Hemmi, Chief Paradigm Shifter w inKNOWation.
Według Ramona Gomeza de Olea, Managing Directora i Country Head w Russel Reynolds Assiociates, liderzy cyfrowej zmiany w większości organizacji to: CEO (34%), CMO (27%) oraz nowe stanowiska , w tym Chief Digital Officer (7%).
Jaromir Pelczarski, przewodniczący Advisory Board CIONET Poland, uważa, że dział IT powinien skoncentrować się na potrzebach klienta firmy i być integralną częścią strategii firmy.
Istotnym tematem dla społeczności CIONET jest także Social Enterprise. Współpraca między marketingiem i IT może prowadzić do sukcesu biznesowego m.in. dzięki wykorzystaniu narzędzi społecznościowych. Potrzebna jest bardzo dobra strategia, analiza ryzyka, sporo zaufania, a zwłaszcza znajomość ludzkiej natury, aby można było zaimplementować model social businessu i osiągnąć dobry poziom współpracy ludzi ze wszystkich obszarów organizacji.
Podczas dorocznej konferencji CIONET Belgium, Herman De Prins, CIO w UCB stwierdził, że technologie cyfrowe zmieniają cały biznes, musi się też zmienić sposób organizacji IT. Jego dział wprowadził specjalny program transformacji, kładący nacisk na wprowadzanie innowacji i rozwijanie talentów pracowników.
CIONET Magazine to magazyn tworzony dla społeczności CIONET i przez członków tej społeczności. Zachęcamy do zgłaszania tematów, pomysłów i pisania na naszych łamach – warto podzielić się wiedzą i doświadczeniem.
CIONET Magazine, „The digital tsunami”, March 2015. Ddostępny jest już także w wersji cyfrowej: http://issuu.com/cionet/docs/cnm17_web.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *