Beauty vs the beast, een modern sprookje met een dubbelrol voor big data


 
Op het eerste gezicht had het contrast nauwelijks groter kunnen zijn: op de plek waar eeuwenlang een boerderij, koestallen en hooizolders huisden, hadden zich in de hypermodern ingerichte orangerie nu de fines fleurs van het vaderlandse technologiemanagement verzameld. Bij nader inzien zo vreemd echter niet, aangezien het prachtige Landgoed Oud Bussem sinds 1992 toebehoort aan softwaregigant SAS. Een onderneming bovendien, die ooit begon met het uitvoeren van statistische analyses in de agrarische sector. Toeval bestaat niet, zo zegt men wel.
Wederom een treffende keus dus van het team van CIONET Nederland, om deze schilderachtige locatie aan te wijzen als plaats van handeling voor het 4e community event van 2015. Zo’n 40 geïnteresseerde IT-beslissers hadden op deze zonnige nazomerdag hun weg naar het lommerijke landgoed in Huizen gevonden, om onder de bezielende leiding van Master of Ceremony Jeroen Kleinhoven (CIONET partner), moderator Remco Brouwer (Director Business Intelligence bij The Coca-Cola Company en CIONET Advisory Board member) en gastheer Wouter de Wijn (Marketing Specialist SAS) de zon- en schaduwzijden van enterprise mobility en big data te bediscussiëren. Deze veelbesproken fenomenen presenteren ondernemingen immers niet alleen met een keur aan mogelijkheden, maar tevens een enorme berg uitdagingen. De naam van het evenement, ‘Enterprise mobility and big data: beauty vs the beast’, vertelt wat dat betreft het hele verhaal.
Zoals te doen gebruikelijk wordt het event afgetrapt met een korte ‘state of the union’. Jeroen Kleinhoven meldt met gepaste trots dat het ledental van CIONET wereldwijd nog steeds in rap tempo toeneemt, waarbij naast Europa met name ook Latijns-Amerika zich nadrukkelijk als groeimarkt manifesteert. Frits Bussemaker (CIONET partner) onderstreept op zijn beurt de bloei van het kennisnetwerk, door ons mee te nemen langs een hele rij evenementen en activiteiten waarin CIONET de komende tijd participeert.
Zo is men uiteraard ook in 2016 weer betrokken bij de jaarlijkse Eurotop voor digitale leiders CIOCITY, die dit keer in Amsterdam plaatsvindt. Daarnaast zal de organisatie haar rol als vernieuwer en voortrekker verder gestalte geven door niet alleen begin volgend jaar te starten met de 3e leergang ‘CIO als Commissaris’, maar ook te komen met een zogeheten ‘trailblazer day’ in Bloemendaal, waar jonge startups de kans krijgen zichzelf te presenteren aan de CIONET community. En alsof deze opsomming nog niet genoeg bruisende activiteit signaleert sluit Frits tot slot af met een absolute scoop, wanneer hij onthult dat CIONET na de onlangs gesloten alliantie in China momenteel op hoog niveau gesprekken voert om diverse kennisnetwerken uit alle windstreken van de wereld (naast China onder meer Rusland, India en Amerika) bij elkaar te brengen. Het moge duidelijk zijn: van een zomervakantie is op CIONET HQ nauwelijks sprake geweest.
Terwijl de zaal nog bijkomt van deze indrukwekkende intro, is het de beurt aan de eerste spreker om de vloer te betreden. Arnoud Klerkx, CTO en lid van Raad van Bestuur Sanoma Learning, begint met een korte introductie van zijn organisatie, die hij zelf liefkozend “het onbekende zusje” van de befaamde internationale speler in de bladenmarkt noemt. Sanoma Learning geeft echter geen magazines uit, maar ontwikkelt lesmethodes. Geschiedde dit voorheen altijd via print (iedereen die in Nederland basisonderwijs heeft genoten kan zich de boeken en schriftjes van Malmberg waarschijnlijk nog levendig herinneren, anno 2015 raakt ook deze tak van sport steeds verder gedigitaliseerd. Dat verhoogt niet alleen de effectiviteit van het leren, maar komt ook de efficiëntie en betrokkenheid van zowel leerling als docent ten goede.
Zo stellen digitale leerplatformen de leerling in staat anytime, anywhere en op any device schoolwerk te doen en kunnen er door de data die hieruit voortvloeit bijvoorbeeld individuele leertrajecten uitgestippeld worden. Maar ook op collectief niveau biedt big data hier enorme mogelijkheden. Docenten kunnen immers precies aflezen hoe leerlingen hun huiswerk maken, hoe lang ze er over doen en waar bijvoorbeeld massaal fouten gemaakt worden, zodat men het lesprogramma hier zo nodig op kan aanpassen. Alle technologische ontwikkelingen ten spijt blijft de spilfiguur in elke lesmethode zo een mens van vlees en bloed. De docent, zo benadrukt Arnoud meermaals met klem, is en blijft voor Sanoma Learning het middelpunt van het klaslokaal. Mede daarom richt men de aandacht, naast het sterk in opkomst zijnde, uiterst succesvolle ‘gamification’, nadrukkelijk op (hybride) oplossingen die het beste van technologie en menselijke interactie combineren. Want, zo zegt Arnoud: “Een goede lesmethode met een slechte leraar is gedoemd te mislukken.”
Na deze educatieve beschouwing is het aan Pascal Huijbers (CTO Delta Lloyd) om de middag te vervolgen met een gastcollege in innovatie. Oftewel, zoals Pascal als een volleerd hoogleraar direct een werkbare definitie van het containerbegrip aanreikt, “de executie van nieuwe ideeën die businesswaarde creëren”. Innovatie vormt niet het primaire thema op de agenda van zijn werkgever. In een grote organisatie als een verzekeringsmaatschappij vinden immers weliswaar regelmatig incrementele vernieuwingen plaats, maar sneuvelen radicale, baanbrekende innovaties vaak al in een vroegtijdig stadium. Delta Lloyd probeert daarom te denken als een startup, zonder geconditioneerde respons en ellenlange besluitvormingsprocessen, maar met een open vizier, een gezonde portie lef en korte cycli. Men partnert met andere partijen, om zo de grenzen van de onderneming op te rekken en te komen tot een soort netwerkorganisatie (de ‘connected enterprise’, zoals Pascal het noemt).
Een ander vlak waarop Delta Lloyd zich graag innovatief toont is de omgang met de klant. Zo is men om het aantal ‘touchpoints’ (contactmomenten) te verhogen bijvoorbeeld onlangs een proef gestart met realtime tracking van rijgedrag, waarbij deelnemende klanten korting krijgen op hun autoverzekering wanneer ze zich sensibel tonen in het verkeer. Dit soort data biedt natuurlijk schier eindeloze mogelijkheden en kan zowel ten goede als ten kwade aangewend worden. Er klinken in de zaal dan ook wel wat bezorgde geluiden, want wat gebeurt er als deze gegevens gebruikt worden om de premie voor een levensverzekering te berekenen? Pascal erkent dat je met big data inderdaad nare dingen kunt doen door systemen met elkaar te verbinden, maar bezweert de dreigende volksopstand door te verklaren dat Delta Lloyd daarom inmiddels de aanzet heeft gegeven tot het opstellen van een manifest voor de omgang met big data binnen de verzekeringsbranche. Als hij vervolgens een aanvankelijk aarzelende Remco ook nog zover krijgt een nanorobot in te slikken en een dashboard tevoorschijn tovert met allerlei biometrische data, kan hij definitief niet meer stuk.
De slotpresentatie van deze levendige middag is aan Jeroen Dijkxhoorn (Director Analytical Platform CoE SAS), die er geen gras over laat groeien en zijn TedxTalk direct opent met een gewaagde stelling: big data is dood, lang leve big data. De term big data, zo betoogt de naamgenoot van de ceremoniemeester, is na jaren van massale hype sinds de introductie in 2011 niet langer houdbaar. Het eendimensionale concept is te veelomvattend en daarmee vooral ook te algemeen.
Het gaat volgens Jeroen heden ten dage om de toepassing en operationalisatie. Een ontwikkeling die volgens hem rust op 3 pijlers: people, process en technology. Al deze factoren verdienen aandacht van de CIO, zodat deze tegelijkertijd kan blijven voldoen aan zowel de benodigde kostenverlagingen als de vraag vanuit de business. De moderne executive kan het zich immers allang niet meer permitteren een keuze te maken tussen efficiency en doelmatigheid, maar zal een manier moeten vinden om beiden te verenigen. Een enorme uitdaging, die hoge eisen stelt aan het vermogen om informatie te verzamelen, combineren en analyseren. De key takeaway is dan ook een oproep om een stap achteruit te doen en een helikopterview aan te nemen: “Het gaat er niet meer om de ultieme beslisser te zijn, maar om architect te zijn van het beslissingsproces en te weten waar de beslissing genomen moet worden.” Het moge duidelijk zijn: niet alleen Sanoma Learning komt met waardevolle lessen.
Zo was het al met al wederom een even leerzame als inspirerende middag. Bij het sluiten van de markt blijkt er echter nog een toetje op het menu te staan. Als het stof langzaam neerdaalt en het publiek zich opmaakt voor een welverdiende versnapering, heeft Joris Geertman (Directeur Innovatie KPN Consulting) namelijk nog een kleine traktatie in petto. In het kader van een samenwerking met Natuur & Milieu om aandacht te vragen voor bijensterfte geeft hij alle aanwezigen graag een potje aardbeienjam mee voor het thuisfront. Zo krijgt bijtelling opeens een hele nieuwe dimensie. En dat is nog niet alles, want terwijl de orangerie nog zachtjes nazoemt van een gezellige borrel krijgen alle bezoekers bij het verlaten van het pand namens SAS ook nog eens een potje honing van eigen bodem uitgereikt. Zo laat de dag uiteindelijk in meerdere opzichten een zoete nasmaak achter.
Auteur: Frank Verduijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *