Zwycięskie Virtual Teams


W jaki sposób sprawnie zarządzać wirtualnym teamem? Wirtualnie i w realu zastanawialiśmy się nad tym podczas spotkania CIONET Polska – Virtual Power Teams.
Dzięki uprzejmości CISCO, naszego Business Partnera, zestawiliśmy most wideokonferencyjny z kilkoma miastami na świecie.
Peter Ivanow, Executive Coach przywitał nas z Hamburga. Opowiadał o swoich doświadczeniach i refleksjach związanych z pracą w rozproszonych zespołach. W jaki sposób sprawić, aby uczestnicy projektu w rozproszonym zespole nie odczuwali frustracji i nie tracili kontaktu z rzeczywistością? Trzeba zbudować zaufanie, pomóc pokazać członkom zespołu swoją osobowość. Trzeba budować wirtualną kulturę.
Konieczne jest także ustalenie wzajemnie zależnych celów. Każda telekonferencja powinna mieć ściśle ustalony format i agendę.
Sebastian Drzewiecki, Head of Business SC, GSK, był współtwórcą programu całego spotkania. Jego firma ma oddziały na całym świecie i ogromne doświadczenie w budowaniu świadomości kulturowej. Prowadząc międzynarodowy wirtualny zespół trzeba pamiętać nie tylko o różnicach czasu, ale także o różnicach kulturowych, jednocześnie uważając na stereotypy. Kluczowa dla sukcesu jest samoświadomość, komunikacja. VT pracują świetnie jeśli ludzie są zmotywowani, chcą się uczyć i dostosowywać.
Thierry z londyńskiego biura GSK stwierdził, że wideokonferencje znacząco poprawiły jakość pracy w zespołach wirtualnych. Jednak nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. Bardzo ważne jest zaangażowanie.
Esteban z biura GSK w San Jose przedstawił swoją perspektywę innej strefy czasowej. Stwierdził także, że często łatwiej jest mu porozumieć się z kolegami z Europy niż z osobami z innych działów w jego kraju.
Agnieszka Gasperini, Region Mentor, PMI naszkicowała aspekty miękkie zarządzania VT. Najważniejsze wyzwania to zbudowanie relacji, stworzenie wspólnego celu, dobranie odpowiedniego sposobu komunikacji, zrozumienie innych osób, zbudowanie zaufania. Konieczne jest motywowanie zespołu i rozpoznanie typu osobowości.
Kolejne spotkanie CIONET Polska odbędzie się 21 stycznia w Warszawie, jego tematem będzie kariera CIO.
More pictures:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *