Running IT as a Business


W głosowaniu społeczności CIONET Polska, dotyczącym najciekawszych tematów na ten rok, tytułowe zagadnienie zajęło pierwsze miejsce. Podczas styczniowego spotkania rozmawialiśmy o różnych modelach organizacyjnych IT, sposobach dojścia do nich, mocnych i słabych stronach. W restauracji Winosfera, na scenie Kina Czary (jednego z najstarszych warszawskich kin) mogliśmy podziwiać prawdziwie gwiazdorską obsadę: Agatę Mazurek-Bąk, Deputy CFO Veolia Group, Piotra Czarneckiego, Prezesa Raiffeisen Bank i Piotra Muszyńskiego, COO, Wiceprezesa Orange Polska.
Piotr Czarnecki mówił o skutecznym zarządzaniu biznesem IT w banku. Jego zdaniem, współczesny prezes banku musi czuć i rozumieć technologię, w przeciwnym razie będzie zakładnikiem CIO. Dla rynku finansowego IT to krwioobieg, bez którego nic nie funkcjonuje.
W ramach transformacji IT z 2.0 do 3.0 w Raiffeisenie została przeprowadzona zmiana modelu ulokowania IT w organizacji, tak aby stało się integralną częścią biznesu. Teraz obowiązuje model partnerski 3.0 – w ujęciu horyzontalnym, budżet należy do biznesu, podzielony jest na poszczególne obszary. Biznes zdaje sobie sprawę, że można osiągnąć określone rezultaty, jeśli zainwestuje się daną kwotę w określony projekt IT. Dopasowany został model operacyjny, oparty na centrach kompetencji IT i połączonych funkcjach rozwoju i utrzymania. Ważne jest także transparentne zarządzanie kosztami.
Agata Mazurek-Bąk stworzyła w Veolii Centrum Usług Wspólnych. Wyzwaniem były polskie akwizycje Grupy – trzeba było ujednolicić funkcjonowanie spółek państwowych, miejskich i energetycznych. Dlatego wszystkie funkcje wsparcia zostały przeniesione do nowej firmy. W 2007 r. powstał projekt uwspólnienia aplikacji i infrastruktury IT. Agata Mazurek-Bąk zastanawiała się, czy IT w ogóle należy uznać za funkcję wsparcia? Jej zdaniem takie myślenie to przeżytek, IT jest core biznesem. Szefowie IT powinni umieć mierzyć parametry działalności swoich działów, aby stać się wiarygodnymi partnerami dla zarządów i wiedzieć, które obszary ewentualnie opłaca się oddać w outsourcing.
Piotr Muszyński w ciągu ostatnich siedmiu lat dokonał całkowitej przebudowy IT. Był to proces niezwykle skomplikowany. Jednym z kroków było zbudowanie nowego zespołu, uporządkowanie relacji z dostawcami, konsolidacja vendorów według obszarów technologicznych. W nowym modelu dostawca odpowiada za rozwiązanie na zasadzie end-to-end. Wprowadzono także nowe metody zarządzania popytem wewnętrznym. W IT zostali powołani IT Business Managers. Udało się zbudować wspólny język z biznesem, wprowadzono metodologię Function points. Projekty zaczęły być przeliczane na pieniądze. Zatrudnienie w dziale IT zmniejszyło się o połowę – do 820 osób. Projekty prowadzone są agilowo.
Po części plenarnej uczestnicy mieli okazję dyskutować z prelegentami przy okrągłych stołach, wymienić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Zdjęcia ze spotkania https://www.flickr.com/photos/58866967@N03/sets/72157663118334149/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *