Piotr Muszyński nowym przewodniczącym Advisory Board CIONET Polska

sr_20160121_821Z wielką radością informujemy, że Piotr Muszyński, wybitny menedżer, wiceprezes Orange Polska będzie przewodniczyć radzie programowej CIONET Polska. Otwiera to nowy etap w rozwoju naszej społeczności skupiającej liderów IT z największych przedsiębiorstw i instytucji.
Niewiele osób w Polsce może poszczycić się równie bogatym i różnorodnym dorobkiem menedżerskim, zdobytym w organizacji działającej na ogromną skalę. Piotr jest jednym z architektów i liderów transformacji, jaką grupa Orange Polska przeszła na przestrzeni ostatniej dekady. Wnosi do społeczności CIONET wyjątkowe doświadczenie w zarządzaniu obszarami biznesu, technologii i operacji. Od 7 lat jest wiceprezesem Orange ds. operacyjnych i nadzoruje pion technologii. W przeszłości Piotr zarządzał m.in. obsługą klienta i sprzedażą, był też dyrektorem wykonawczym.
Advisory Board, rada programowa CIONET Polska, jest ciałem, które wytycza kierunki rozwoju społeczności. Składa się z dwudziestu doświadczonych dyrektorów IT, członków zarządów odpowiedzialnych za technologię i operacje oraz przedstawicieli świata akademickiego. Tworzy program merytoryczny spotkań, projektów badawczych i innych inicjatyw podejmowanych przez CIONET. Działania te służą rozwojowi zawodowemu członków społeczności CIONET i mają wspierać dzisiejszych liderów IT w odegraniu wiodących ról w procesach cyfrowej transformacji biznesu.
Jednym z głównych zadań Advisory Board działającej pod przewodnictwem Piotra Muszyńskiego jest opracowanie programu, który pomoże współczesnym CIO ewoluować w swoich firmach ku pozycjom CIO+. Wymaga to z jednej strony rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych, z drugiej wykorzystania posiadanych kompetencji technologicznych w strategicznych procesach digitalizacji biznesu. Skupiając elitę menedżerów IT w Polsce, rada będzie również dążyć do włączenia głosu społeczności CIONET do publicznych debat związanych z szansami i wyzwaniami przemian technologicznych w społeczeństwie i gospodarce m.in. w związku z cyberbezpieczeństwem i innowacyjnością.
Jednocześnie pragniemy jeszcze raz podziękować Jaromirowi Pelczarskiemu, wiceprezesowi BGŻ BNP Paribas, który uprzednio stał na czele Advisory Board społeczności CIONET w Polsce. Przez rok owocnej współpracy z Jaromirem i radą, której przewodniczył zbudowaliśmy fundamenty najprężniej działającej społeczności zawodowej CIO w Polsce, do której należy dzisiaj 350 menedżerów odpowiedzialnych za obszar technologii i cyfryzacji.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *