Jak wygrać na rynku pracy? Kilka wniosków po spotkaniu CIO’s Next Job


Temat kariery CIO wzbudził ogromne emocje i wywołał żywą dyskusję. To było bardzo udane i najliczniejsze z dotychczasowych spotkanie społeczności CIONET Polska.
Spotkanie zorganizowaliśmy w siedzibie Microsoft i gości powitał Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft, wspominając początki swojej kariery – wtedy jego największym marzeniem było zostanie CIO w dużej firmie.
Zmiana – planowana czy nie – zawsze jest wyzwaniem. Maciej Wiśniewski coach, założyciel LDMC, mówił przede wszystkim o jej psychologicznym aspekcie, a także o planach, celach i strachu. Sam kilkakrotnie zmieniał kierunek swojej kariery. Podkreślał, że warto opuścić strefę komfortu, czyli przestrzeń, która jest nam dobrze znana, bo tylko wtedy może nastąpić rozwój. Trzeba też stale poszerzać sferę kompetencji. Drugim etapem jest myślenie, później strach i świadome działanie. Większość ludzi rezygnuje z pomysłu na zmianę na etapie strachu i wraca do punktu wyjścia.  Dlatego warto nauczyć się motywować do zmiany, zadając sobie kilka pytań: dlaczego mógłbym dokonać zmiany, w jakim stopniu jestem do niej gotowy, jakie byłyby pozytywne skutki?
Podczas panelu „Polskie drogi CIO”, Przemek Henschke (PZU), Łukasz Neuman (GoTechnologies), Andrzej Sieradz (Microsoft), Jakub Chabik (Intel) i Dawid Pawłowski (LOT) dyskutowali na temat różnych możliwych scenariuszy kariery dla CIO. Wszyscy mają za sobą zmiany i zwroty w karierze: założenie własnej firmy, przejście do dostawcy, skoncentrowanie się na technologii, przejście do innej korporacji… W jaki sposób skutecznie szukać nowej pracy? Trzeba wyjść na zewnątrz, budować siatkę kontaktów także poza branżą IT, coraz więcej wiedzieć o biznesie. Warto podejmować śmiałe decyzje, zarysowywać sobie ambitne cele.
Podczas kolejnego panelu głos zabrali przedstawiciele drugiej strony – osoby, które poszukują nowych pracowników: Sylwia Kujawska-Frydrych, Partner w Amberstone, Dorota Serwińska, ekspert rynku Executive Search i Andrzej Borczyk, Dyrektor HR Microsoft. Osnową dyskusji były wyniki badania przeprowadzonego przez CIONET Polska – CIO’s Next Job 2016.
Trzeba na nowo zdefiniować rolę CIO, ponieważ w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Kompetencje, których oczekują pracodawcy to przede wszystkim spójność i pomysł na siebie oraz optymizm życiowy i energia. Komunikatywność i wiedza IT to standard, który jest warunkiem oczywistym i koniecznym. Istotna jest również umiejętność zarządzania zmianą, rozumienie biznesu, zarządzanie złożonością. Nowe technologie dają dużo miejsc pracy, ale klasyczna rola CIO będzie coraz rzadsza. CIO powinni umieć mówić o swoich sukcesach i dbać o spójny wizerunek profesjonalisty.
Sandra Bichl, założycielka Career Angels, określa się jako „strona trzecia w procesach rekrutacyjnych”. Pomaga osobom, które szukają pracy stworzyć profesjonalne CV, profil w mediach społecznościowych, wysłać aplikacje do odpowiednich ludzi. Prowadzi szczegółowe statystyki, z których wynika m.in., że ok. 50% headhunterów w ogóle nie reaguje na maile od potencjalnych kandydatów, a jeśli ktoś chce bezpośrednio kontaktować się z wybraną firmą, powinien pisać raczej do CEO niż do działu HR.
Wszyscy prelegenci byli w tym punkcie zgodni: konieczne jest stałe budowanie sieci kontaktów. Zachęcamy Was do tego także w ramach społeczności CIONET. Kwietniowe spotkanie Innovation – What You Can Learn From Start-ups  pozwoli zawrzeć nowe międzynarodowe znajomości – serdecznie zapraszamy:  http://www.cionet.com/events/89072/ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *