Running IT as a business: a view to a kill in de bossen bij Hilversum

RTL7 zendt deze weken de ‘James Bond top 21’ uit, waarbij de kijker avond na avond getrakteerd wordt op meer dan een halve eeuw aan 007-klassiekers. Van 1962 tot 2015, van Honey Ryder tot Vesper Lynd, van Dr. No tot Spectre. Toeval of niet, de locatie van het CIONET event ‘Running IT as a business’ op donderdag 26 mei jongstleden leek naadloos aan te sluiten bij dit thema.

Diep in de bossen bij Hilversum werden de bezoekers van het KPN NOC (network operations center) immers geconfronteerd met hoge hekken, continu videotoezicht en strikte toegangscontroles, inclusief legitimatieplicht. Bovendien was het maken van foto’s in veel delen van het complex ten strengste verboden. Wie toch in de verleiding kwam en de smartphone net iets te verdacht omhoog hield werd onmiddellijk tot de orde geroepen door het waakzame personeel. For your eyes only, aldus de niet mis te verstane boodschap. In de prachtige conferentieruimte met een directe inkijk in het kloppend hart van deze hele onderneming heerste echter een veel milder regime, waardoor de ruim 40 aanwezige CIO’s en IT-beslissers in een ongedwongen setting konden genieten van een ook dit keer zorgvuldig samengesteld programma.
Zoals te doen gebruikelijk is het team van CIONET Nederland op volle oorlogssterkte aanwezig. Geheel in lijn met hun rol als community managers verzorgen Floortje Akkerman en Marita Vleugel de traditiegetrouw warme ontvangst, waarop CIONET partner en dagvoorzitter Frits Bussemaker (in zijn taak ondersteund door de overige partners Jeroen Kleinhoven en Herman van Bolhuis) na een gezellige instuif als eerste de zaal toespreekt. Nobody does it better; Frits heet alle gasten hartelijk welkom en geeft het woord zonder omwegen aan Etienne van der Woude (Sr. Channel Manager KPN Security Services), die in harmonieuze samenwerking met Jos Verschragen (Marketing Manager KPN Business Market) als gastheer optreedt en de inmiddels tot het plafond gerezen nieuwsgierigheid bevredigt door kort uiteen te zetten wat er zich op deze goed beveiligde locatie zoal afspeelt.
Nederland is wereldwijd een van de voorlopers op het gebied van internet en cyberspace, zo citeert Etienne premier Rutte, en dus is cybercrime een uiterst serieuze zaak voor ons land. KPN wil een kernrol spelen in de digitale beveiliging van Nederland en het aan de conferentieruimte grenzende security operations center (dat met haar vele bedrijvige werkstations, gericht op een hoge wand van enorme beeldschermen die een veelheid aan data projecteren op zichzelf al het decor zou kunnen vormen voor een scène uit een Bondfilm) is een direct uitvloeisel van deze visie. Hier wordt door 75 zorgvuldig gescreende werknemers niet alleen rond de klok het landelijke netwerk zoveel mogelijk vrijgehouden van storingen, maar tevens de vaderlandse cybersecurity gewaarborgd. Een even nobele als noodzakelijke opdracht, als je bedenkt dat er vanuit de hele wereld dagelijks zo’n 8 miljoen cyberaanvallen op ons land afgevuurd worden.
Na deze even spectaculaire als verhelderende introductie is het de beurt aan Jack Bischof (VP Strategic Services EMEA Apptio en Technology Advisor TBM Council) om de eerste van drie visies op running IT as a business tentoon te spreiden. Jack betoogt dat alhoewel veel IT-organisaties het beheer goeddeels onder controle hebben, ze er vaak nog niet in slagen op strategisch niveau iets in de melk te brokkelen. Dit komt doordat de diverse onderdelen veelal als losse puzzelstukjes gepresenteerd worden aan de business, die daardoor echte antwoorden en inzicht in de finesses ontbeert. Om high performance IT te creëren, aldus Jack, zullen IT en business dichter bij elkaar gebracht moeten worden. Maar hoe? Technology business management, zo luidt zijn antwoord. TBM verschuift de focus van cost naar value door alle operationele data die je al gebruikt te bundelen en uiteindelijk te vertalen naar waardevolle business insights. “That’s TBM in a nutshell”, legt Jack uit.
De meer dan 2500 leden tellende TBM council, waar Jack als technology advisor bij betrokken is, werkt samen met een imposante hoeveelheid firma’s in talloze industrieën. Samen hebben zij al vele successen bereikt, zoals bijvoorbeeld een daling van 20% in de application run costs bij Shell en een miljoenenbesparing bij Boeing. Het draait echter niet zozeer om kosten, als wel het vergroten van productiviteit en het verschuiven van resources naar waar het bedrijf het echt nodig heeft. Een stelling die treffend geïllustreerd wordt door het voorbeeld van Cisco, waar met behulp van TBM 300 miljoen dollar verlegd werd van ‘running the business’ naar ‘changing the business’.
Als Jack Bischof het podium verlaat, biedt dat dr. Barry Derksen (Manager Business Staff & hoofd Architectuur, Processen & Business Intelligence Stedin) de gelegenheid ons zijn vernieuwende kijk op zaken ten beste te geven. Barry, die qua energie kan wedijveren met Emile Ratelband maar wier propositie aanzienlijk meer hout snijdt dan dat van de Tsjakka!-goeroe, neemt ons mee in ‘de IT kersensensatie’. De markt voor IT, zo haalt hij George Akerlof (1970) aan, is een citroenenmarkt. Omdat kopers de kwaliteit van producten en diensten op voorhand nauwelijks in kunnen schatten is goed niet of nauwelijks van slecht te onderscheiden, waardoor marktfalen optreedt en slechte producten (lemons) de goede verdrijven.
Hoe nu van deze citroenen kersen te maken? Barry stelt een model voor waarin het creëren van belevenissen centraal staat. In navolging van Jack Bischof stelt ook hij dat veel organisaties exploitatie en beheer tegenwoordig goed op orde hebben, waarmee de levering van producten en diensten gewaarborgd is. Om de klant echt in vervoering te brengen en die zoete smaak van kersen te laten proeven is echter meer nodig dan dat. Klantresultaat = 3xG, zo houdt Barry zijn toehoorders een algebraïsche stelregel voor. Gewin (effectief) en Gemak (efficiënt) zijn snel bereikt, maar alleen als je Gevoel (emotie) weet te bewerkstelligen word je een 9+ organisatie. Bij Stedin heeft men dit voor elkaar gekregen door bijvoorbeeld van profit naar purpose te gaan, van hiërarchieën naar netwerken en van controle naar empowerment. Dát is volgens hem running IT as a business.
Nadat de zaal een korte pauze is gegund om de bevlogen voordracht van Barry te laten indalen, roept Frits de laatste spreker van de dag naar voren. Tijd voor Hans Aalbers (Directeur ICT Dura Vermeer) om ons met onvervalste Haagse tongval bij te praten over de stand van de IT in bouwland. Daar speelt immers, zo licht hij alvast een tipje van de sluier op, best het een en ander. De IT-strategie van Dura Vermeer, een 160 jaar oud familiebedrijf in bouw en infrastructuur dat recent betrokken was bij onder meer de bouw van de 2e Coentunnel, bevat volgens Hans vier speerpunten: het verbeteren van werkenresultaten, het verbreden van de propositie en intensiveren van de marktbewerking, het versterken van de organisatie en last but not least, innovatie. Om dit te bewerkstelligen zijn naast het ondersteunen van dagelijks werk ook het verbinden, benutten van kansen op het gebied van (big) data en het integraal werken met BIM van groot belang.
BIM, ofwel building information modeling, is de moderne tegenhanger van het ouderwetse autoCAD en stelt organisaties in staat om virtueel te bouwen. De techniek voorziet in het samenvoegen van verschillende modellen en integreren van alle separate processen binnen de organisatie, zodat fouten reeds in een vroeg stadium boven komen drijven en relatief goedkoop verholpen kunnen worden. De zaal schuift geïnteresseerd naar het puntje van de stoel en Johan de Wit (Associate Director CIONET) verwoordt de collectieve nieuwsgierigheid als hij informeert naar de besparing die dit oplevert. Hans verblikt of verbloost niet als hij de verwachting uitspreekt dat BIM de faalkosten, nu nog zo’n 20% van elk project, op termijn zal halveren.
Het klinkt welhaast te mooi om waar te zijn, maar op de route naar volledige ingebruikname liggen nog wel degelijk een aantal obstakels. Uitdagingen zoals het creëren van draagvlak onder middle management en bestaand personeel, de eeuwige discussie over het investeren in financieel lastige tijden (we komen immers net uit de crisis) en het werven van het juiste nieuwe personeel zullen met goed gevolg overwonnen moeten worden. De rol van de IT-organisatie in dit geheel, zo besluit Hans, is inspireren en vooral: het centraal stellen van de behoeften van de business. Running IT as a business betekent voor hem dus de organisatie bij de hand nemen, maar toch met name ook luisteren naar de richting die zij wil kiezen.
Terwijl op de bar inmiddels een imposante uitstalling van vloeibaar en droog borrelwaar wordt opgebouwd, is er tot slot ook nog tijd voor een korte presentatie van JINC, een organisatie die jongeren ondersteunt richting een goede start op de arbeidsmarkt door hen te helpen zich te oriënteren op beroepen, ze de benodigde (sociale) vaardigheden aan te leren en workshops over ondernemerschap aan te bieden. Op die manier hoopt men niet alleen het nijpende tekort aan goed personeel in verschillende sectoren aan te kunnen pakken, maar met name ook het recent nog breed in de landelijke media uitgemeten maatschappelijke probleem van kansongelijkheid onder kinderen uit verschillende sociale milieus aan te pakken. Daniël Roos, directeur van deze non-profitorganisatie, benadrukt het belang van de samenwerking met het bedrijfsleven in dit nobele streven en roept de aanwezigen op zich bij hem aan te sluiten.
Zo eindigde deze middag zoals ze begon, namelijk met initiatieven en inspanningen die de wereld een stukje beter maken. Als James Bond tijdens dit event aanwezig zou zijn geweest, had hij zijn wodka-martini ongetwijfeld geregeld terzijde geschoven om zijn handen stuk te applaudisseren. Ook de daadwerkelijk aanwezigen verlieten na de borrel opgeschud (maar niet geroerd) het pand. Voor ieder zijns weegs gaat weet Frits echter nog te melden dat CIONET naast CIO CITY en NXTTCH16 (27-28 juni in Amsterdam) ook dit jaar weer de Web Summit (7-10 november in Lissabon) zal bezoeken en de organisatie wereldwijd inmiddels gegroeid is tot ruim 6000 leden. The world is not enough voor dit vooraanstaande netwerk van wereldverbeteraars, zo lijkt het.
Auteur: Frank Verduijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *