Inter the Things: voldoende kansen én bedreigingen rondom IoT

Reportage Inter the Things

Onlangs organiseerden CIONET en ITWNET (zuster community voor meer dan 100.000 IT professionals wereldwijd) in de 3D Makers Zone in Haarlem Inter the Things, een seminar over een breed scala aan aspecten rondom the Internet of Things (IoT).  Zo kwam onder meer regelgeving rond IoT en security aan bod. De kansen van IoT zijn legio, maar het aantal bedreigingen, bekend en onbekend, is niet minder groot.
Dagvoorzitter was Chris van ‘t Hoff, internetsocioloog, waar hij zijn technische achtergrond kon combineren met zijn studie sociologie. Hij heeft daarmee onder meer aan het Rathenau Instituut gewerkt. Hij begon de sessie met een beknopt overzicht van de geschiedenis van de voorlopers van het IoT, zoals RFID en NFC.
Nederland is in die ontwikkeling altijd een van de voorlopers geweest in het slim delen en gebruiken van data. Maar dat had ook een schaduwzijde, omdat er hier ook fouten mee gemaakt zijn, zoals een op internet aangesloten televisie die eenvoudig op afstand bediend kon worden, evenals een op internet aangesloten pomp met een eenvoudig wachtwoord. Aan bod kwam de stelling dat er twee sectoren zijn die geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van het gebruik van het product dat ze produceren: religie en software.

Keurmerk

Kees Verhoeven, die in de Tweede Kamer de notitie Internet der Dingen. Maak Nederland Veilig! heeft geschreven, kon vanwege de formatie niet aanwezig zijn. Zijn notitie werd wel besproken door Van ‘t Hoff. Zo ontstond onder meer een discussie over de vraag of IoT-apparatuur op het gebied van digitale veiligheid een keurmerk moeten krijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de consumenten gewaarschuwd worden om eenvoudige wachtwoorden direct te wijzigen.
De zaal was verdeeld over de vraag of er een keurmerk moet komen aan de ene kant, of aan de andere kant risicovolle apparatuur geweigerd moet worden, naar analogie van speelgoed met giftige verf uit China. Net als in de Nederlandse politiek zijn de deskundigen en betrokkenen bij IoT het er nog niet over eens hoe de ontwikkelingen, met name op het gebied van security, gereguleerd zouden moeten worden. Uiteindelijk komt alles neer op de vraag in hoeverre consumenten daar individueel verantwoordelijk voor zijn. Lees verder.
Bron: Executive People | mediapartner CIONET Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *