Optymistycznie patrzę w przyszłość

Rozmowa z Przemysławem Kanią, Dyrektorem Generalnym Cisco Polska
38558392751_4a88e11033_z
Jak ocenia Pan ostatni rok? Czy był udany dla Cisco i całej branży IT?
Ten rok finansowy zaczął się dla nas bardzo dobrze. Dostrzegam duże przyspieszenie, aktywność u naszych największych klientów. Rośnie zainteresowanie obszarem bezpieczeństwa, data center, nowoczesnych narzędzi do współpracy. Bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość.  Na rynku widzę bardzo pozytywne trendy i dobrą dynamikę. Możliwości i potencjalne korzyści przewyższają skalę wyzwań.
Jakie były najważniejsze trendy ostatnich miesięcy?
Nasi klienci koncentrują się na cloudzie, który daje im nowe możliwości. Coraz wyraźniejszy staje się także trend przekazywania pewnych funkcji sprzętowych do oprogramowania, Software Defined Network. Wszystkie projekty IT muszą mieć bardzo mocne uzasadnienie biznesowe.
Bardzo ważnym elementem na rynku są rozwiązania pomagające podnosić produktywność pracowników poprzez zaoferowanie im lepszych kanałów komunikacyjnych – takie jak systemy do wideokonferencji, pracy grupowej.
Cisco intensywnie rozbudowuje swoją ofertę związaną z bezpieczeństwem. Czym można wyróżnić się na tak zatłoczonym rynku?
Nasze rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa stają się coraz bardziej dojrzałe, coraz lepiej ze sobą współpracują. Dzisiaj bezpieczeństwo to nie są już silosy, tylko odpowiednia architektura, spójna całość. Poszczególne elementy muszą komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym. Jesteśmy zwolennikami koncepcji Software Defined Access – czyli budowy sieci komputerowej w oparciu o identyfikację użytkownika i nakładanie na to mechanizmów bezpieczeństwa.
Czy zmiana modelu pracy na coraz bardziej mobilny rzeczywiście niesie ze sobą nowe zagrożenia, wymagające innego podejścia?
Mam bardzo pozytywny stosunek do pracy mobilnej. Sam w Cisco pracowałem mobilnie przez ostatnie 10 lat – 90% mojej pracy to była praca poza biurem i zawsze miałem dostęp do tych samych narzędzi, zasobów i systemów co wszyscy inni pracownicy, moja produktywność na tym nie ucierpiała.  Błędem byłoby powstrzymywanie rozwoju pracy mobilnej. Odpowiedzią jest zabezpieczenie całej architektury IT, spójnie komunikujące się ze sobą produkty.
Nie można już zamknąć się w fortecy, zabezpieczyć się firewallami i wierzyć, że jesteśmy bezpieczni. Bezpieczeństwo musi być przekrojowe i dotyczyć całej naszej platformy komunikacyjnej. Muszą to być rozwiązania bardzo dynamiczne, zasilane nową wiedzą w czasie rzeczywistym, tak, żebyśmy mogli szybko reagować na kolejne zagrożenia.
Jakie najważniejsze pytania związane z bezpieczeństwem powinien sobie zadać CIO?
Zachęcałbym do rozważenia, czy jesteśmy zabezpieczeni na poziomie chmury, własnego data center, na poziomie sieci i jej zakończeń, czy wszystkie rozwiązania współpracują ze sobą i czy nowe informacje dostarczane są w czasie rzeczywistym,  czy też jest to statyczny system, projektowany pod kątem zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *