GDPR Excellence – fast track dla szefów IT

Stworzyliśmy w CIONET profesjonalny program GDPR Excellence, pomagający CIOs rozwiązać problemy wynikające z nowego reżimu ochrony danych osobowych. Propozycja jest skierowana do menedżerów, którzy są bezpośrednio zaangażowani z procesy implementacyjne RODO. 
Na półroczny program szkoleniowo-warsztatowy składa się 6 półdniowych sesji obejmujących: 

  • warsztaty według autorskiego konceptu Marcina Maruty, szefa najbardziej doświadczonego zespołu konsultantów i prawników RODO w Polsce
  • profesjonalnie prowadzone interaktywne sesje z udziałem kilkunastu CIOs, nastawione na rozwiązanie realnych problemów IT w kontekście RODO
  • testy gotowości na RODO, dopasowane do poszczególnych branż i specyfiki ich biznesu
  • indywidualne konsultacje eksperckie prowadzone pomiędzy sesjami 

Program nie jest przeglądem rozwiązań dostawców technologii, ani szkoleniem prawniczym – jest nastawiony na pokazanie, jak w rozsądny sposób i w krótkim czasie, IT może osiągnąć minimalną gotowość do RODO. Chcemy pokazać „fast track” na podstawie doświadczeń innych firm i współpracujących z nami ekspertów oraz uporządkować dotychczasowe działania podjęte przez Wasze firmy. Jesteśmy pewni, że uczestnicy odniosą z niego korzyść bez względu na to na jakim są etapie przygotowania się do RODO.  
Uczestnicy dostaną materiały związane z wdrożeniami RODO w działach IT, m.in. 

  • wzorcową politykę wyboru dostawców
  • wykaz klauzul do weryfikacji w umowach dostawców
  • przykładową politykę notyfikacji 

Dyrektorem programu, odpowiedzialnym za jego jakość i spójność jest Piotr Szarwas, doświadczony menedżer, do niedawna CIO w międzynarodowej firmie innogy. 
 Zaczynamy od połowy marca. Grupa ma docelowo liczyć kilkanaście osób.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą z programem
Osoby zainteresowane poznaniem warunków udziału zapraszamy do kontaktu z Dorotą Wasilak, Community Managerem CIONET Polska, dorota.wasilak@cionet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *