Adam Marciniak nowym Przewodniczącym Advisory Board społeczności CIONET Polska

Adam Marciniak objął przewodnictwo rady programowej CIONET. W tej roli wiceprezes PKO Banku Polskiego zadebiutował podczas 15-tego spotkania Advisory Board, które odbyło się 24 kwietnia w Warszawie.

Adam Marciniak jest jednym z najbardziej doświadczonych CIO w Polsce. Przez większość kariery związany z sektorem bankowym, obecnie nadzoruje obszar IT w jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowej. Angażuje się także w projekty sektora bankowego i związane z cyfryzacją kraju. Jesteśmy przekonani, że ogromna wiedza i doświadczenie Adama przysłuży się dalszemu rozwoju społeczności, która zrzesza liderów cyfryzacji z największych organizacji działających w Polsce.
Adam Marciniak jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Zespół, którym kierował otrzymał niedawno nagrodę od „Retail Banker International” za mobilną aplikację IKO – uznaną za najlepszą w tej kategorii na świecie. W 2017 roku Adam Marciniak został wyróżniony w konkursie „European CIO of the Year” organizowanym przez CIONET International. Dzisiaj Forum Technologii Bankowych ZBP uhonorowało wiceprezesa PKO BP tytułem Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego.
Spotkanie Advisory Board było okazją do podziękowania Piotrowi Muszyńskiemu za dwuletnią, owocną kadencję przewodniczącego. W tym czasie społeczność CIONET Polska znakomicie rozkwitła, dołączając do grona trzech najprężniejszych w Europie. Mimo nowych obowiązków, Piotr zgodził się wspierać CIONET w kilku planowanych inicjatywach. Pierwszą będzie program „Cloud Challengers”, który zainauguruje w maju br.
Poza przedstawieniem nowego Przewodniczącego, najważniejszym wydarzeniem wczorajszego spotkania był powrót Przemysława Henschke do składu Advisory Board. W nowej roli CIO w ING Banku Śląskim Przemek zasili znakomite gremium doradcze CIONET, po dwóch latach spędzonych w renomowanej firmie doradztwa strategicznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *